Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

RSV-penetration i skyddstäckningar.

RSV-penetration i skyddstäckningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Håkan Hansson, Lars Westerling
Ort: Stockholm
Sidor: 86
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-02-05
Rapportnummer: (FOI-R--2344--SE)
Keywords Betong, högpresterande betong, pansarstål, RSV, penetrationsmodeller, concrete, highperformance concrete, HPC, amour steel, shaped charge, penetration models
Sammanfattning RSV-stridsdelar utgör en av hotbilderna vid internationella operationer, detta gör det nödvändigt att bedöma verkan i aktuella skyddsmaterial av olika typ från RSV-stridsdelar. Modeller avseende bildning av RSVstrålar och RSV-penetration diskuteras. Även en tidigare presenterad empirisk modell utvecklad vid FOI för penetration av RSV i skyddstäckningar diskuteras. Dessutom redovisas kopmpletterande försök avseende RSV-penetration i pansarstål och två olika betongtyper, dessa är standardbetong och en högpresterande betong. Jämförelser sker även med tidigare redovisade resultat avseende penetration i betong, grus och skiktade mål av dessa material.
Abstract Shaped charge warheads is one of the threats that needs to be considered during out of area missions. Due to this it is necessary to predict the penetration performance in different types of protection materials for this type of warhead. Shaped charge jet formation and penetration models are discussed. Also an earlier published empirical jmodel developed at FOI for penetration in protective structures is discussed. Furthermore, experimental results of shaped charge penetration in armour steel, normal strength concrete and high performance concrete are given. Comparisons are also made with earlier published data of shaped charge penetration in concrete and gravel.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182