Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mänsklig perception.

Mänsklig perception. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Staffan Nählinder, Per-Anders Oskarsson
Ort: Linköping
Sidor: 42
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-11-30
Rapportnummer: (FOI-R--2347--SE)
Nyckelord perception, aktuell forskning
Keywords Perception, Current research
Sammanfattning Rapporten presenterar en kort sammanfattning av människans sinnen som ger information till den medvetna delen av informationsbearbetningssystemet i hjärnan. Först ges en genomgång av människans fem sinnen (syn, hörsel, smak, lukt och känsel). Förutom dessa fem sinnen presenteras också multimodal perception där olika sinnen tillsammans används för att ge en samlad bild. Rapporten beskriver kortfattat hur dessa sinnen fungerar samt vilka begränsningar som finns i sinnena, bland annat hur sinnena kan "lura" oss. Efter denna genomgång görs en redovisning av aktuell perceptionsforskning i världen, samt vilka tendenser inom forskningsinriktningar som verkar föreligga.
Abstract This report presents a brief overview of the five human senses. These senses provide information to the conscious information processing system in the brain. First, a description of the five senses is given (sight, hearing, taste, smell, and touch). Besides these five senses, multimodal perception is also presented. In multimodal perception two or more senses are used to provide a collective picture of the surrounding environment. The report briefly describes how these senses work and what their limitations are. Examples are given on how the senses can "trick" us into believing we see or hear something when actually something else is presented. After this review, current perception research is presented (as presented in public journals and conferences around the world), as well as some trends in perception research.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182