Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Gender Issues in Climate Adaptation.

Gender Issues in Climate Adaptation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sven-Ove Hansson
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2007
Publiceringsdatum: 2007-12-20
Rapportnummer: (FOI-R--2351--SE)
Sammanfattning De mest betydelsefulla köns- och genusaspekternapå klimatanpassning, sett utifrån ett svenskt perspektiv, summeras. Det föreslås att man för att identifiera dessa aspekter bör fokusera på fem mekanismer som bidrar till ojämlikhet mellan män och kvinnor: Skillnaden i makt, skillnaden i inkomst och ekonomiska tillgångar, arbetsfördelning, kulturella mönster och sociala roller samt biologiska skillnader. Flera genusrelaterade aspekter identifieras som bör uppmärksammas i klimatanpassningsarbetet. Det föreslås att en genusanalys bör vara av integrerad del när styrmedel och riktlinjer för sådant arbete tas fram.
Abstract The major gender issues in climate adaptation, as seen in a Swedish perspective are summarized. It is proposed that in order to identify the relevant gender issues, the focus should be on five mechanisms through which gender inequality can arise: differences in power, differences in income and economic resources, division of labour, cultural patterns and social roles, and biological differences. Several gender-related issues are identified that need to be taken into account in climate adaptation. It is proposed that gender analysis be an integral part of climate policy development.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182