Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framdrivnings - och utskjutningsteknik, slutrapport.

Framdrivnings - och utskjutningsteknik, slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Elisabeth Bemm, Sten Andreasson, Magnus Berglund, Tomas Hurtig, Marita Wanhatalo, Niklas Wingborg
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2363--SE)
Nyckelord ADN-krut, raketmotorer, plasmagenerator, framdrivning, utskjutning
Keywords ADN-propellant, rocket motor, plasma generator, propulsion, launching
Sammanfattning I denna rapport beskrivs arbetet med att utveckla ADN (ammoniumdinitramid)-krut som ersättning för befintliga krut i t ex PV-robotar. Det har genomförts en undersökning av en metod för skattning av brinnhastighet hos krut ur bränningar av raketmotorer. Avsikten har varit att ur färre raketmotorbränningar få ut mer information. En beräkningskod för innerballistik i raketmotorer har omarbetats och förbättrats. För att utöka kompetensen inom raketmotorteknik vid FOI, har en person genomgått en tredagarskurs i USA. En plasmagenerator har tidigare konstruerats vid FOI för att användas vid forskning och utveckling av elektrotermisk initiering (ETI) av LOVA-krut. Inledande provning av denna plasmagenerator har skett. En programmeringskod har skrivits för att simulera plasmainitieringsförloppet. Denna modell skall också jämföras och kalibreras mot experiment. När modellen är kalibrerad kommer den att användas för att ta fram lämpliga geometriska parametrar för kapillär och dysa samt elektriska parametrar för ETI-experiment. Det har också gjorts en omvärldsbevakning av områdena framdrivnings- och utskjutningsteknik.
Abstract The work on developing ADN (ammonium dinitramide) -propellants as replacement for existing propellants for missile propulsion is reported on. A method for evaluating the burning rate from rocket motor firing tests has been developed. The objective is to get more information from less rocket motor firing tests. A computational code for interior ballistics in rocket motors has been extensively revised and improved. To extend the knowledge concerning rocket motor technology at FOI, a person has been sent to a three-day course in USA. A plasma generator developed at FOI to be used for research concerning electrothermal ignition (ETI) of LOVA-propellants has been tested. A computor code for simulation of the plasma ignition process has been developed. This model will be compared and calibrated against experiments. When the model is calibrated it will be used for generating suitable parameters for the capillary, nozzle and electrical parameters for ETI-experiments. The international technical developments and research trends in the areas of propulsion and launching are also reported on.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182