Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

3D-avbildande laserradar i statiska miljöer. Slutrapport 2005-2007.

3D-avbildande laserradar i statiska miljöer. Slutrapport 2005-2007. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tomas Chevalier, Christina Grönwall, Frank Gustafsson, Håkan Larsson, Dietmar Letalick, Ove Steinvall, Gustav Tolt
Ort: Linköping
Sidor: 103
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2364--SE)
Nyckelord 3D-laser, laserradar, aktiva sensorer, prestandavärdering, teknikutveckling, signalbehandling, måligenkänning
Keywords 3-D laser, laser radar, active sensors, performance evaluation, technology status, signal processing, target recognition
Sammanfattning Denna rapport utgör slutrapporten för Försvarsmaktprojektet Måligenkänning med högupplösande 3D-avbildande laserradar, som pågått 2005-2007. Målet med projektet har varit att stödja försvarsmakten med kunskap inom området 3D-avbildande laser-radar. Detta har gjorts genom att följa den internationella utvecklingen, delta i interna-tionella samarbeten, samt genom att utveckla sådan kunskap att FOI fortsätter vara en intressant partner inom området. I rapporten beskrivs olika tänkbara tillämpningarna för 3D-avbildande laserradar i statiska miljöer, med andra ord miljöer där inga snabba förändringar sker. Det interna-tionella läget inom området beskrivs, såväl gällande teknik och system som signal-behandling. En bild av den kommersiella marknaden ges. Som en central del av projektet beskrivs även FOIs mätaktiviteter 2005-2007. Ett mål med projektet har varit att genomföra en prestandavärdering av sensortypen för några tillämpningar. Fokus har varit att ta fram en värderingsmetodik som kan tilläm-pas även för kommande frågeställningar. Denna redovisas tillsammans med några exempel. Som rapporten visar finns en stor potential för sensorn, för såväl militära som civila tillämpningar. Om man utnyttjar sensorns kapacitet finns möjligheter till förmågor som avståndsdiskriminering, robust måligenkänning, dygnsoberoende och högupplöst spaning på långa avstånd.
Abstract This report is the final report for the project Target recognition with high resolution 3 D imaging laser radar, that has been active 2005-2007. The aim has been to support the Swedish Armed Forces with knowledge in the field of 3-D laser radar. The work has included following the international development status, participate in international co-operations, and by developing knowledge for FOI to continue to be an internatio-nally interesting partner in the field. This report contains descriptions of many interesting 3-D laser radar applications. It gives a picture of the international status, as well the technology and system status as the signal processing status. A picture of the commercial market is given as well. As a cen¬tral part of the project, the measurements activities 2005-2007 is also described. One goal with the project has been to perform a performance evaluation for some appli¬cations. Focus has been to reach a methodology that can be applied for other applications even after this project. This is reported together with some examples. The result from the project shows great potential for the sensor, as well for military applications as for civilian security applications. If you can exploit the sensor capacity, there are possibilities for range discrimination, robust recognition, daylight indepen-dence and high resolution surveillance, at long ranges. As well for military applications as for civilian security applications.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182