Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flexibla Bekämpningssystem 2007.

Flexibla Bekämpningssystem 2007. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Per Brämming, Peter Alvå, Christina Grönwall, Fredrik Näsström
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2372--SE)
Nyckelord Vapen, Vapensystem, Värdering, Sensorer
Keywords Weapon, Weapon Systems, Assessment, Sensors
Sammanfattning Huvudsyftet med projektet Flexibla bekämpningssystem, FBS, har varit att inom vapenområdet samla resultaten från Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) forskning på teknisk/fysikalisk nivå och att "lyfta" dessa till högre systemnivåer. Ett annat syfte med projektet har också varit att det skulle utnyttjas som en kontaktyta mellan FOI, Försvarsmakten,(FM) och Försvarets Materielverk (FMV) samt med försvarsindustrin i Sverige. Projektets mål har varit att bygga upp och vidareutveckla en samlad värderingsförmåga av vapensystem på olika systemnivåer inom FOI baserat på kunskaper inom olika vapentekniska områden, metoder och tekniker för värdering samt att ta fram stödsystem för värdering på olika nivåer. Värderingsförmågan skulle omfatta såväl värdering på de olika nivåerna teknisk, stridstekniks och taktisk nivå som integrerad värdering mellan nivåerna. I denna rapport redovisas projektets slutliga resultat vad avser metoder och verktyg för värdering av vapen och vapensystem på olika nivåer.
Abstract The main purpose for this project, Flexible Weapon Systems, has been to use the results from different research project at the technical level within the weapon area at FOI to build up knowledge on higher systems levels as tactical and operational levels. Another purpose for the project has been to be the contact between the FOI and the Swedish Armed Forces and the procurement organisation, FMV, in the weapon area. The aim for the project has been to build up a capability at FOI for assessment and evaluation of weapons and weapon system at different levels as technical, tactical and operational levels. This capability is based on the knowledge in the weapon area together with methods for assessment and evaluation with the support of different simulation tools. This report presents the last results from the project regarding methods and tools for the support of assessment and evaluation of weapon systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182