Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Prestandavärdering 2007.

Prestandavärdering 2007. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Per Brämming, Camilla Andersson
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2373--SE)
Nyckelord Vapen, Vapensystem, Värdering, Metodik
Keywords Weapon, Energetic Materials, Assessment, Methods
Sammanfattning Detta tvååriga prestandavärderingsprojekt startades 2006 och syftar till att utveckla en förmåga att kunna värdera prestandapotentialen hos främst nya/modifierade energetiska material, stridsdelskoncept och utskjutnings- och framdrivningstekniker, när dessa utnyttjas i vapen och vapensystem. Under 2007 har projektet även prövat metoden vid prestandavärdering av korträckviddiga bekämpningssystem. Syftet är att öka FOI:s möjligheter att bistå Försvarsmakten och FMV med underlag riktat mot verksamhet på högre systemnivåer, studier och projekt. Resultaten blir också användbara vid anskaffning och för teknik- och konceptavvägningsfrågor. Inom FOI kan även metodiken användas till att fokusera forskningen som bedrivs inom vapen, verkan och skydd mot aktuella behov.
Abstract This project was started in 2006. The main purpose for the project was to develop a capacity within FOI to assess and evaluate the potential of new and modified energetic materials used for weapons. The project have developed and in 2007 tested methods for assessment of different weapons regarding more effective energetic materials. The method used is described in this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182