Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Summary of the Thick Plate tests performed at FOI. Close Proximity UNDEX Effects, ITP CA-NL-SWE.

Summary of the Thick Plate tests performed at FOI. Close Proximity UNDEX Effects, ITP CA-NL-SWE. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Niklas Alin, Paul Ström, Mats Johnson, Tommie Sundel
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-02-26
Rapportnummer: (FOI-R--2380--SE)
Nyckelord UNDEX, undervattensexplosion, närverkan, simulering
Keywords UNDEX, close proximity effects, simulation
Sammanfattning En serie försök genomfördes vid skjutplats 15 på FOI Grinsdjön i syfte att erhålla underlag till validering av simuleringsmodeller som skall kunna prediktera laster från en närliggande undervattensexplosion (UNDEX) där bubblans interaktion med strukturen ger ett komplicerat förlopp. Totalt genomfördes 17 försök där laddningsvikt, avstånd och explosivämne förändrades. Som målplåt användes en av Holland utvecklad "tjock plåt" som kan anses stel vid dessa laster. En enkel simulering jämförs med experimentella resultat vilket visar att beräkningsverktyget i huvudsak predikterar samma förlopp men att vissa detaljer och nivåer kan förbättras. Försöket ingår som del av det trilaterala samarbetet mellan Sverige, Holland och Kanada.
Abstract To enhance the understanding of the effects from an under water explosion, UNDEX, a series of tests were conducted during August and September 2007. The purpose were to collect measurement data of the loading of a stiff target plate with the intent to validate and increase the capability to simulate these effects. A total of 17 tests were performed were the charge weight, charge distances and the charge substances were varied. As target plate a thick plate from the Netherlands were used. A quick comparison with simulations show that trends and certain phenomena in the tests are qualatively represented but some details and the prediction of pressure levels need further investigations. The tests were conducted within the trilateral cooperation between Sweden, Canada and the Netherlands.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182