Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Värdering av kommunikatiionssystem. En omvärldsbevakning av metoder och verktyg

Värdering av kommunikatiionssystem. En omvärldsbevakning av metoder och verktyg Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Peter Johansson, Cristian Carling, Amund Hunstad, Björn Johansson, Åsa Waern
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2381--SE)
Nyckelord Värdering, Metodik, Ledningssystem, Kommunikationssystem
Keywords Assessment, Methodology, Communication systems, Command and Control Systems
Sammanfattning Syftet med det treåriga projektet Metodik för värdering av kommunikationssystem, som allmänt kallas för COAT (COmmunications AssessmenT), är att bygga upp kunskap och utveckla en metodik för att strukturerat kunna värdera komplexa kommunikationslösningar i ett ledningssystem. Ett delmål inom COAT är att genomföra en omvärldsbevakning i syfte att identifiera vad andra gjort inom värderingsområdet och hitta verktyg som skulle kunna vara ett stöd för ett värderingsteam. Denna rapport är en redovisning av vilka metoder och verktyg vi undersökt och vilka intryck vi fått med hänsyn till den metod vi själva utvecklar. Rapporten innehåller också en sammanfattning av våra intryck från konferensen ICCRTS och PfP-övningen Combined Endeavor. Den metodik som vi har utvecklat inom COAT-projektet bygger på våra egna erfarenheter men är också inspirerad av metoderna beskrivna i denna rapport. Vi har använt delar ur flera av metoderna och gjort anpassningar för att passa det fokus vi har när vi värderar kommunikationssystem i ledningssammanhang.
Abstract The aim for the three year project COmmunications AssessmenT, COAT, is to gain knowledge and to develop a methodology for assessment of the often complex communication solutions for command and control systems. A part of the project goal is to conduct a survey and identify existing methods and tools that could be useful for an assessment team. In this report we describe what methods and tools we have investigated and what we have found useful to be incorporated into our own development. The report does also give a brief summary of our impressions from the ICCRTS conference and the PfP-exercise Combined Endeavour. The methodology developed by the COAT-project is based on our experience, but also inspired by the method and tools described in this report. The parts we have used are from many of the described methods, but in most cases, we have adapted them to fit our purpose of assessment of communication systems that supports command and control functions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182