Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fundamental of crosseye jamming.

Fundamental of crosseye jamming. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Falk
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-30
Rapportnummer: (FOI-R--2383--SE)
Keywords crosseye, robot, störning, reciprocitet, missile, jamming, reciprocity
Sammanfattning Crosseye är en metod för att locka bort radarsökande robotar från det utvalda målet genom att återsända radarsignalen från två eller flera antenner. Signalerna sänds ut i motfas och med ungefär samma amplitud för att skapa ett skenmål beläget utanför det använda antennsystemet. Avsikten är att tvinga bort roboten från ett fartyg eller flygplan med hjälp av antenner placerade ombord på plattformen. Praktiska försök har visat att crosseye-metoden fungerar, men det är också viktigt att bestämma under vilka yttre förhållanden principen fungerar. Denna rapport sammanfattar de grundläggande kraven på ett crosseye-system med hjälp av enkla geometriska modeller som gör det möjligt att uppskatta effekten utan att gå in i onödiga detaljer. En sådan analys är viktig eftersom användningen av crosseye begränsas av kravet på hur mycket roboten bör avlänkas samt risken för spridning av radiovågor från omgivande terräng med tanke på att metoden är faskänslig. I ett reciprokt system (där sändning och mottagning kan kastas om) behöver spridning från terräng och vattenytor inte påverka crosseye. Fasfelen tar ut varandra, men detta gäller inte i ett icke-reciprokt system, där spridning långt från utbredningsvägen kan påverka förloppet. Deta fall är intressant eftersom moderna crosseyesystem ibland planeras med en enda mottagare. I ett sådant system skulle radarsignalen överföras till ett digitalt minne och sedan sändas ut via flera antenner. Som visas i denna rapport blir systemet känsligt för spridning från terräng eftersom den automatiska faskompensationen försvinner.
Abstract Croseye systems are designed to deflect missiles equipped with radar target seekers by reemitting the radar signal from two antennas in opposite phase and with nearly equal amplitude. The combined signal will produce a false target appaently located outside the antenna system that can deflect missiles from ships and aircraft using onboard antennas. Practical tests have demonstrated the validity of the crosseye concept, but it is also necessary to determine thelimits of operation under variable external conditions. In this report the basic requirements of crosseye jamming are summarized in terms of a geometrical model that allows one to study the effect of disturbances without going into unnecessary details. This is important because the success of crosseye jamming depends strongly on the required deflection. The process can be affected by scattering from the terrain, since the method is sensitive to phase shifts. It can be shown that in a reciprocal system scattering afects all signals in the same manner so that phase errors cancel. In a non-reciprocal system scattering far away from the propagation path may affect the performance. This effect is of particular interest to modern crosseye systems which are often designed to use a single receiver. In this case the radar signal is stored in a digital memory and retransmitted by two or more antennas. However, as shown in this report this method can make the system sensitive to scattering since phase cancellation is no more assured.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182