Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Admission Control in Wireless Multihop Networks

Admission Control in Wireless Multihop Networks Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jan Nilsson, Ulf Sterner
Ort: Linköping
Sidor: 40
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-03-10
Rapportnummer: (FOI-R--2384--SE)
Nyckelord Inträdeskontroll, Admission control, resurstillgänglighet, radio, flerhopp, ad hoc nät
Keywords Admission control, network resources, radio, multihop, ad hoc network
Sammanfattning Inträdeskontroll är en viktig komponent i ett trafikhanteringssystem. Att tillåta mer trafik i nätet än vad som kan hanteras leder endast till överbelastning i nätet och att nätets prestanda försämras. I rapporten behandlas inträdeskontroll i trådlösa flerhoppsnät. Näten har distribuerade funktionalitet och är baserade på TDMA. Ingen central nod med full kunskap, om resurstillgängligheten i nätet, kan ta besluten. Besluten tas istället distribuerat i all noder. Detta innebär då också att det inte existerar någon sammanslagen och synkroniserad information, avseende resurstillgängligheten. Vi undersöker först hur fördröjningskänsliga trafiksessioner med olika ruttlängder betjänas med och utan inträdeskontroll. Resultaten visar på vikten av att inträdeskontroll. Därefter föreslår och undersöker vi hur inträdeskontroll kan modifieras så att trafiksessioner betjänas rättvisst när de har olika ruttlängder.
Abstract Admission control is an essential part of a traffic management system. Allowing more traffic into a wireless network than can be supported will only lead to congestion and performance degradations. In this report we consider admission control in wireless TDMA-based multihop networks with distributed functionality. No centralized node with complete knowledge of the resources will be able to take the admission control decisions. Instead the decisions are taken in the individual nodes. This also means that no merged synchronized knowledge about network resources is available. We investigate how delay-sensitive traffic sessions over different path lengths are served with and without admission control. The results show the importance of admission control. Moreover, we propose and investigate how admission control can be modified so that traffic sessions can be supported fairly when they have different path lengths.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182