Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Felkällor vid invisning och målpositionsbestämning

Felkällor vid invisning och målpositionsbestämning Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Stig Sandberg, Ulf Hörberg, Peter Andersson
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2392--SE)
Nyckelord Målpositionsbestämning. Invisning. Soldat.
Keywords Target location. Soldier.
Sammanfattning Invisning och mållägesbestämning syftar till att öka sannolikheten för målupptäckt och att rätt mål upptäcks. Denna studie har förgåtts av en serie fältförsök där olika metoder att målinvisa enskild soldat studerats. Två olika grundprinciper, en beskrivande och en utpekande, har använts. Ett antal verbala, akustiska och visuella metoder har provats. En experimentell metod som visuellt har presenterat en bäring till målet för soldaten har varit den effektivaste och mest lättanvända metoden. Utrustningen som använts har emellertid varit fältanpassad laboratorieutrusning som gett väldigt pålitliga mätningar och målpositionerna har mätts in i förväg. För att metoden ska fungera i fält krävs burna system som kan mäta målpositioner med stor noggrannhet. I denna studie har olika metoder för att mäta in mål i urban miljö studerats. Tyngdpunkten i studien har varit att undersöka i vilka avseenden operatörens handhavande av utrustningen och bedömning av mätresultaten påverkat precisionen i inmätningen av målens position. Resultaten visar att precisionen i mätningarna påverkas av både omgivningsfaktorer och operatörens förmåga att hantera mätinstrumentet. Resultaten visar likaså att för att kunna bedöma mätningarnas tillförlitlighet måste operatören ha tillgång till grafiskt presenterad feedback från sina mätningar.
Abstract The purpose of target indication and target location is to increase the probability of target detection and to find the right target. In a number of field studies different methods of target acquisition for combat soldiers have been investigated. Verbal, acoustic and visual techniques have been tested. A visual system that pointed out the direction to the target was found to be the most accurate method. However, these tests were made with fielded laboratory equipment and the target positions were measured in advanced with high precision. The soldiers' ability to measure target positions in urban terrain using portable equipment has been examined. The focus of the investigation has been to investigate to what extend the performance of the soldiers influence the precision of target locations. The results show that the precision in the target spotting depended on both the soldiers handling of the equipment and their ability to evaluate the result of the measurements. The result from using a graphic feedback method was superior to a numeric feedback method.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182