Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Access control in a coalition system.

Access control in a coalition system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Alf Bengtsson, Lars Westerdahl
Ort: Linköping
Sidor: 42
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2393--SE)
Nyckelord Roll-baserad accesskontroll, webbapplikationer, webbtjänster
Keywords Role-based access control, web applications, web services
Sammanfattning Den här rapporten beskriver hur en webbaserad koalition kan byggas upp med informationssäkerhet i åtanke. Tekniker för att skapa ett grovkornigt accesskontrollsystem för webbaserade applikationer presenteras. Samarbete mellan organisationer i koalition med varandra kräver någon form av kommunikationsverktyg. För att snabbt kunna upprätta kommunikation och ledning krävs det att ingen speciell utrustning behövs utan att deltagarna skall klara sig med vad som kan uppfattas som normalt tillgängligt. Av den anledningen är ett genomgående krav att accesskontroll systemet skall kunna fungera till en webbaserad applikation.
Abstract This report describes how a web-based coalition can be formed with information security in mind. Technologies for creating a coarse-grained access control system for web-based applications are presented. Cooperation between organizations within a coalition requires some kind of communication system. To quickly establish command and communication, it is necessary that no special equipment is needed. Members of the coalition should be able to make do with what is assumed to be commonly used. Hence, a general requirement is that the access control system should work on a web-based application.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182