Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Learning from computer games.

Learning from computer games. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Staffan Nählinder, Per-Anders Oskarsson
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2396--SE)
Nyckelord Lärande, Datorspel, Serious Games
Keywords Learning, Computer Games, Serious Games
Sammanfattning Kommersiella datorspel tillhandahåller en utmärkt miljö för aktivt lärande och problemlösning. Kommersiella datorspel har också visat sig vara mycket användbara för militär träning och planering. Denna rapport ger flera exempel från detta område. Till exempel diskuteras direkt användning av datorspel för militär träning, anpassning av kommersiella spel för ett specifikt syfte genom att till exempel ändra i spelets terräng och miljö. "Serious Games" är spel som är nyttobaserade snarare än underhållningsbaserade. Serious Games, spelmotorer för Serious Games och simulatorer som är speciellt framtagna för militär träning diskuteras också i rapporten. Inlärningsfaktorer, som lärande, överföring av lärande (från spel till verklighet) och återuppspelning av tränade scenarier berörs i rapporten. Fidelity diskuteras också, det vill säga i vilken grad spel eller simulatorer överensstämmer med den verkliga miljön de försöker efterlikna. För utbildning och träning är kognitiv fidelity troligtvis mycket mer kritisk än simulatorns fidelity. I det perspektivet, presenteras arbete inom kognitiv modellering och datorbaserad representation av mänskligt beteende med syftet att skapa realistiska spel och simulatorer med människoliknande beteenden hos fiender och medspelare (Computer Generated Forces, CGF:er).
Abstract Commercial computer games provide an excellent environment for active, critical learning, and include several characteristics of problem solving. Commercial computer games have also shown widespread application for military training and planning. This report presents several examples from this field. The examples include straightforward use of commercial computer games for military training, and adaptation of commercial computer games to the purpose intended, e.g. by change of game environment. Serious games and simulations explicitly constructed and designed for military training are also discussed. Examples of serious games as well as game engines used for serious games in the military context are also given. Educational aspects such as learning, transfer of learning, and after action reviews are briefly touched upon. Fidelity is also discussed, i.e., the degree of similarity between a game or simulation and the equipment that is being simulated. However, for educational or training purposes the cognitive realism is probably a far more critical factor than fidelity. In this respect, work on cognitive modeling and human behavior representation is presented, with the purpose creating realistic games and simulations with human-like enemies and team-mates (Computer Generated Forces, CGF).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182