Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Värdering av vapenverkan och plattformars sårbarhet - Slutrapport för åren 2006-2007.

Värdering av vapenverkan och plattformars sårbarhet - Slutrapport för åren 2006-2007. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mats Hartmann
Ort: Stockholm
Sidor: 51
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-02-01
Rapportnummer: (FOI-R--2398--SE)
Keywords vapenverkan, stridsdel, skydd, värdering, verkansvärdering, ammunition, initiering, IM, sekundärsplitter, holografi, risk, riskområde, riskanalys, plattform, människan, sårbarhet, brand, weapons effects, warhead, protection, assessment, lethality, vulnerability, munitions, initiation, holography, risk area, platform, human, fire, BAD, behind armour debris
Sammanfattning Rapporten sammanfattar den verksamhet som bedrivits inom ramen för projektet "Värdering av vapenverkan och plattformars sårbarhet" under åren 2006 och 2007. Projektet syftade till att öka förmågan att genomföra värderingar av vapenverkan på främst plattformsnivå. Denna förmåga har ökats genom det underlag som agits fram av projektets medarbetare och rapporterats under resans gång. Dock återstår ännu ett stort underlagsbehov. Verksamheten har fokuserats mot att dels kunna ansätta data för oavsiktlig initiering av lagrad ammunition, dels mot att kunna mäta egenskaper hos sekundärsplitter samt mot att kunna genomföra riskanalyser. Utöver dessa omåden har en mängd mindre insatser genomförts inom många olika områden, bl. a. "haveriutredningar". Verksamheten har nyttiggjorts under projektets genomförandetid genom direktstöd till Försvarsmakten och FMV. Dessutom har projektets kompetens använts i andra projekt där värdering av olika slag efterfrågats. Behovet av värderingar av den typ som projektet arbetat med ser ut att öka kontinuerligt. Värderingar av olika slag är prioriterade av Försvarsmakten och används dessa på rätt sätt kan de ge ett mycket kraftfullt bidrag till Försvarsmaktens verksamhet.
Abstract This report summarizes the activities performed within the project "Assessment of weapon effects and survivability of platforms" during 2006 and 2007. The project goal was to increase the ability to perform assessments of weapons effects on primarily a platform level. Thanks to the datawhich has been collected, produced and reported by the project members, this ability has indeed increased during these two years. Despite this, there is still a need for more data. The activities of the project has been focused on how to model unintended initiation of stored munitions, how to measure properties of behind armour debris and on methods for risk analyses. The project has also been working within a number of other areas in addition to these focus areas, including accident investigations. Several activities have been useful in direct support to the Armed Forces and the Defence Material Administration. The competence of the project participants have also been used in other research projects for different types of assessments. The need of vulnerability,, lethality and risk assessment seems to increase continuously. These kinds of assessments are highly prioritised by the Armed Forces and gives, if used wisely, a very powerful contribution to the capabilities of the Armed Forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182