Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Forskningsresultat för projekt Doftbild år 2007.

Forskningsresultat för projekt Doftbild år 2007. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mona Brantlind, Stefan Ek, Erik Holmgren, Lars Hägglund, Rose-Marie Karlsson, Jeffrey Lewis, Håkan Wingfors
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2403--SE)
Nyckelord explosivämnen, analys, doftbild
Keywords explosives, analysis, odour
Sammanfattning Omvärldens intresse för kunskap om spridning, nedbrytning och doftbilder från militära explosivämnen har ökat markant. Årets verksamhet har fokuserats på utprovning av en ny extraktionsmetod för explosivämnen i jord. De preliminära resultaten är väldigt lovande och tyder på att metoden ger höga utbyten för de i projektet utpekade målsubstanserna HMX, RDX, pentyl och tetryl såväl som för TNT och relaterade ämnen. Den ger renare extrakt och kräver färre upparbetningssteg än dagens metod för TNT, vilket gör den enklare och snabbare. Innan metoden är klar återstår dock mycket arbete med optimering och validering. Isotopmärkt TNT har framställts under året och kommer att användas som intern standard, vilket ger säkrare analyser. Det filter som verkade så lovande för provtagning av explosivämnen i vatten fungerade inte när metoden skulle valideras. För att utesluta läckage ska en ny filterhållare provas nästa år. Den försöksuppställning som förberetts under året med jordpelare och en simulerad mina i botten möjliggör studier av transportprocessen av explosivämnen i en kontrollerad laboratoriemiljö. Valet av sprängämnesrelaterade ämnen och jordprofil kan varieras, liksom temperatur och simulerad nederbörd. Därmed kan den doftbild som utvecklas under olika förhållanden undersökas. De första försöken har påbörjats och de preliminära resultaten verkar lovande. Fler försök kommer att genomföras under nästa år.
Abstract There has been a noticeable increase of interest concerning knowledge about the odour signature from military explosives. A new extraction method for explosives in soil has been the main focus this year. Preliminary results are very promising implying that the method works for HMX, RDX, PETN and tetryl as well as for TNT and related compounds. It gives cleaner extracts and is less work intensive than the present method for TNT, which makes it easier and faster. Before the method could be considered as established much work though remains on optimising and validation. Synthesis of isotope marked TNT has been performed to be used as an internal standard, thus increasing the quality control of the explosives analysis. The filter that seemed so promising for sampling of explosives in water did not work when the method was to be validated. To exclude the possibilities of leakage causing these problems a new filter holder will be tested. During the year preparations to study the complex process of transportation of explosives and related compounds in soil in a controlled laboratory environment has been made. The choice of explosives and soil type can be varied, as well as temperature and moisture. In this way the odour signature caused by different conditions can be studied. The preliminary results from the first experiments have been promising. More experiments will be performed next year.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182