Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Target tracking in shallow waters by high-resolution methods.

Target tracking in shallow waters by high-resolution methods. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alex Cederholm, Mattias Jönsson, Ilkka Karasalo, Elias Parastates
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2405--SE)
Nyckelord DML, sonar, FAS, lobformning, MVDR, upplösning
Keywords DML, sonar, FAS, beamforming, MVDR, resolution
Sammanfattning Passiv lokalisering och upplösning av rörliga källor med en Deterministisk Maximum Likelihood (DML) metod har undersökts i en simuleringsstudie. I det simulerade spaningsscenariot, appliceras DML metoden på data från en flank sonar (FAS, jmf. eng. Flank Array Sonar), för att målfölja två källor med korsande målspår. Simulerade data, som består av två smalbandiga 1 kHz målsignaler med adderat brus, genereras med vågutbredningskoden RAYLAB för en miljö som modellerar undervattensmiljön utanför Bornholm i Östersjön. Som referens används konventionell lobformning, och adaptiv lobformning med en MVDR metod (jmf. eng. Minimum Variance Distortionless Response) på samma data. Upplösningsprestanda visar på att DML metoden förbättrar estimeringen jämfört med referensmetoderna, när målsignaler är svaga och/eller målbäringar ligger nära varandra.
Abstract Passive localisation and discrimination of moving targets with a Deterministic Maximum Likelihood (DML) method is investigated by simulations. In the simulated surveillance scenario, the DML method is applied to data from a Flank Array Sonar (FAS), to track two targets moving along crossing trajectories. The simulated data, consisting of narrow-band 1 kHz target signals and superimposed noise, are generated by the RAYLAB sound propagation code in an environment modelling the waters outside Bornholm in the Baltic Sea. For reference, conventional beamforming, and adaptive beamforming with a Minimum Variance Distortionless Response (MVDR) method, are applied on the same data. The resolution performance of the DML method is found to be better than that of the reference methods, when the target signals are weak and/or the target bearings are close.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182