Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

AUV-based minehunting - a resolution perspective.

AUV-based minehunting - a resolution perspective. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alex Cederholm, Mattias Jönsson
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-02-01
Rapportnummer: (FOI-R--2406--SE)
Nyckelord sonar, upplösning, minjakt, SAS, AUV
Keywords sonar, resolution, MCM, SAS, AUV
Sammanfattning Minjaktsoperationen studeras utifr an ett upplosningsperspektiv. Med m alet: en saker, snabb och noggrann operation, foresl as ett koncept med autonoma undervattensfarkoster (AUV). For att oka upplosning och signal till brus forh allande (SNR) anvands syntetisk apertur processering. Cirkel syntetisk apertur sonar (SAS) introduceras for att forbattra klassi cering. Vidare beaktas jakt av b ade begravda och bottenliggande minor, och bilder fr an b ade simulerade sonar data och faltforsok visas. Ett Cirkel-SAS forsok genomfordes men resultaten forvanskades av d alig navigeringsnoggrannhet och eventuellt storande objekt. Huvudslutsatser ar: ett SAS system med en centerfrekvens p a 25kHz bor anvandas for avbildning av begravda objekt, ett SAS system med en centerfrekvens p a 100kHz bor anvandas for avbildning av bottenliggande m al samt navigeringsnoggrannhet ar avgorande for SAS prestanda.
Abstract The Mine Counter Meassure (MCM) operation is considered from a resolution perspective. With the purpose of a safe, fast and accurate operation a concept using Autonomous Underwater Vehicles (AUV) is suggested. To improve resolution and Signal-to-Noise Ratio (SNR), synthetic aperture processing is used. The idea of circular Synthetic Aperture Sonar (SAS) is introduced to improve classi cation. Furthermore, hunting of both buried and proud mines are considered, and images from both simulated sonar data and eld experiments are shown. A circular SAS experiment was conducted, but results were degraded by poor navigation and possible interfering objects. Main conclusions are: a SAS system with a center frequency of 25kHz should be used for imaging of buried objects, a SAS system with a center frequency of 100kHz should be used for imaging of proud objects and navigation accuracy is crucial for SAS performance.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182