Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Från hemvävd till invävd krisberedskap. Möjligheter och utmaningar vid en europeiserad svensk krisberedskap.

Från hemvävd till invävd krisberedskap. Möjligheter och utmaningar vid en europeiserad svensk krisberedskap. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Per Larsson
Ort: Stockholm
Sidor: 61
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-11
Rapportnummer: (FOI-R--2410--SE)
Keywords krisberedskap, krishantering, krishanteringssystemet, internationalisering, EU, governace, emergency, crisis management, crisis management system, internationalization, governance
Sammanfattning Sedan Sverige blev medlem i EU för drygt ett decennium sedan pågår en fortlöpande europeisering av svensk politik och förvaltning. Denna europeisering skapar bland annat en mängd möjligheter och utmaningar ör Regeringskansliet och myndigheterna inom de politikområden som berörs av de europeiska samarbetet. I denna studie belyses de möjligheter och utmaningar som Rewgeringskansliet (med fokus på Försvarsdepartementet) och ett antal myndigheter inom det svenska krishanteringssystemet stpr inför i skenet av ett framväxande europeiskt civilt krisberedskaps- och krishanteringssamarbete. Möjligheter i form av mervärden för svensk krisberedskap utgörs bland annat av tillgång på värdefull ny kunskap inom krisberedskapsområdet genom ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra medlemsstater. Ett annat mervärde är olika former av resursförstärkningar från EU-nivån. Utmaningar eller problem för Sveriges deltagande i EU krisberedskapsarbete utgörs bland annat av brister i den strategiska dialogen mellan Regeringskansliet och myndigheterna när det gäller hur myndigheterna skall inrikta sin verksamhet i det europeiska krisberedskapssamarbetet. Ett annat problem är att tempot i EU:s policyprocess många gånger inte tillåter handläggare i Regeringskansliet och på myndigheterna att göra djupare strategiska analyser när svenska ståndpunkter skall formuleras i EU:s krisberedskapsarbete.
Abstract Swedish politics and public administration has, ever since the Swedish membership in the European Union (EU) more than a decade ago, steadily becoming more integrated in the EU policy process. The increasing integration creates a number of opportunities and challlenges for the Government Offices and for the goverment agencies. This study highlights for opportunities and challenges that the Government Offices of Sweden and a sample of government agencies face in the light of a growing co-operation within the EU concerning emergency preparedness. An opportunity in form of an added value for Swedish emergency preparedness is for example increased knowledge about emergency preparedness, as a result of exchange of experiences in this field with other member state in the EU. Another example of an added value is the possibility in a crisis situation to receive different types of support and reinforcement resources from the EU and its member states. Challenges, or problems, for Sweden´s participation in the co-operation in EU on emergency preparedness is for example shortcomings in the strategic dialog between the Government Offices and the government agencies about the level of ambition and the long term goals Sweden shall pursue in the co-operation. Another problem is that a hectic policy process in EU often doesn´t give enough time to more qualified strategic analysis when Swedish national position is to be formulated in the Government Offices and at the agency level.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182