Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

R-mallar : validering av boxmodell samt förstudie av R-räknesticka.

R-mallar : validering av boxmodell samt förstudie av R-räknesticka. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lennart Thaning, Stellan Winter
Ort: Umeå
Sidor: 23
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-29
Rapportnummer: (FOI-R--2414--SE)
Nyckelord Radiologisk bomb, boxmodell, riskavstånd, riskmallar
Keywords Radiological bomb, box model, risk distance, risk templates
Sammanfattning En enkel boxmodell för beskrivning av effekter av en radiologisk bomb har utvecklats. Boxmodellen har kalibrerats genom jämförelser med en stokastisk partikelmodell för ett antal väder- och terrängtyper. Hur man kan använda den snabba boxmodellen för utformning av mallar för riskområden diskuteras också.
Abstract A simple box model, describing the effects resulting from a radiological bomb, has been developed. The box model was adapted by way of comparisons with a Langevin stochastic dispersion model for a number of meteorological and terrain types. How to make risk templates by using the fast box model is also discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182