Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Multimodal displayer. Riktlinjer för presentation.

Multimodal displayer. Riktlinjer för presentation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Patrik Lif, Lars Eriksson, Per Anders Oskarsson
Ort: Linköping
Sidor: 27
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2415--SE)
Nyckelord multimodala displayer, taktila displayer, auditiva displayer, visuella displayer
Keywords multimodal displays, tactile displays, auditory displays, visual displays
Sammanfattning Koncept för intuitiva och multimodala displaygränssnitt undersöktes med avseende på några operatörsmiljöer och uppgifter. Studier och experiment utförda framförallt i simulatorer har i första hand involverat tillämpningar avseende Stridsfordon 90 och militärt flyg. Utvärderingarna av displaygränssnitten har visat att de kan förbättra operatörens eller pilotens prestation. Med en passande fördelning av presenterad information över sinnesmodaliteter så kan operatörens prestation bli mer effektiv. Med redundant presentation till flera sinnesmodaliteter kan viktig och prioriterad information förstärkas så att operatörens responser förbättras.
Abstract Concepts for intuitive and multimodal display interfaces were investigated for some operator environments and tasks. Performed foremost in simulators, studies and experiments involved applications primarily related to Combat Vehicle 90 and military aviation. The evaluations of the display interfaces have shown that they can improve operator or pilot performance. With the proper allocation of presented information over sense modalities, operator performance can be made more efficient. With redundant presentation to several sense modalities, important and prioritized information can be enhanced so that operator responses are improved.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182