Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Iterativ fysikalisk optik (IPO)

Iterativ fysikalisk optik (IPO) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jonas Rahm, Magnus Gustafsson
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2416--SE)
Nyckelord PO-PO, Iterativ fysikalisk optik, IPO, högfrekvensmetoder, elektromagnetiska, beräkningar, radarmålarea, RCS
Keywords PO-PO, Iterative Physical Optics, IPO, high frequency methods, , electromagnetic calculations, radar cross section, RCS.
Sammanfattning En studie av iterativ fysikalisk optik-metoden (IPO) har utförts inom uppdragen "Modellering av mål och bakgrund inom radarområdet" och "Elektromagnetiska beräkningar" (EMB). Förtjänsterna med metoden är att den är relativt snabb och mindre minneskrävande än mer "exakta" metoder som t ex momentmetoden (MoM), finita element metoden (FEM) och finita differens metoden i tidsdomän (FDTD). Detta gör att IPO är användbar för elektromagnetiska beräkningar på objekt som är för stora för "exakta" metoder och där högfrekvensmetoder kan ge otillfredsställande resultat. IPO-metoden har validerats mot mätningar för ett antal objekt och visar på mycket god överensstämmelse med mätdata.
Abstract A study within the projects "Modeling of target and background for radar frequencies" and "Electromagnetic calculations" (EMB) have been made of the Iterative Physical Optics method (IPO). The benefits of the method are that it is relatively fast and less memory demanding than "exact" methods such as the Method of Moments, Finite Element Method and the Finite Difference Time Domain Method. This makes the IPOmethod suitable for using on objects that are too large for "exact" methods and where high frequency methods not provide results good enough. The IPO-method has been validated against measurements and show very good agreement with measurement data.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182