Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Electrohydrodynamic flow control - A litterature survey.

Electrohydrodynamic flow control - A litterature survey. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tomas Hurtig, Anders Larsson, Mattias Liefvendahl
Ort: Stockholm
Sidor: 39
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2417--SE)
Nyckelord flödeskontroll, plasma, elektrohydrodynamik
Keywords flow controll, plasma, electrohydrodynamics
Sammanfattning Aerodynamisk flödeskontroll med hjälp av plasmaaktuatorer av den typ som behandlas i denna litteraturöversikt har varit kända sedan tidigt 90-tal och intresset för tekniken har ökat lavinartat de senaste fem åren. Ideér kring användandet av elektriska urladdningar för att påverka chockfronter vid supersoniska och hypersoniska hastigheter har funnits sedan 1960-talet, den typ av yturladding som diskuteras i denna studie är dock betydligt mindre energikrävande och används primärt för att modifiera gränsskikt. Denna liiteraturstudie kring elektrohydrodynamisk flödeskontroll inkluderar experiment, modellering och simuleringsarbeten som publicerats före april 2007.
Abstract The subject of aerodynamic flow control using plasma actuators in the form discussed in this survey originated in the mid 1990s and interest is growing rapidly. Although ideas on how to use an electric discharge to influence the behavior of shock fronts at supersonic speed has been around since the 1960s it is only recently that flow control techniques using surface mounted, relatively low power, actuators has become a major field of research. This litterature survey on the subject of electrohydrodynamic flow control cover experiments, modelling and simulation work published before April 2007.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182