Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sårbarhetsvärdering av camper. Förstudie.

Sårbarhetsvärdering av camper. Förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mats Hartmann, Martin Nilsson, Johan Magnusson, Rickard Forsén, Roger Berglund
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2419--SE)
Nyckelord camp, skydd, splitter, tryck, vapenverkan, värdering
Keywords camp, protection, fragments, pressure, weapon effects, assessments
Sammanfattning En förstudie har genomförts på uppdrag av Fortifikationsverket, med syftet att inventera och föreslå verktyg och modeller som kan eller skulle kunna användas för en effektiv värdering av campers skyddsegenskaper. Inom ramen för denna förstudie har ett antal verktyg och metoder för värdering av sårbarheten hos plattformar beskrivits. Beskrivningen innefattar även information om verktygets tillgänglighet och dess användbarhet för campvärderingsändamål. Utöver inventeringen och beskrivningen av befintliga verktyg skisseras vilka egenskaper ett riktigt bra campvärderingsverktyg bör ha. Dessa önskade egenskaper jämförs med egenskaperna hos de i Sverige tillgängliga verktygen. Redan idag kan många av de önskade verktygsegenskaperna uppfyllas, dock under förutsättningen att flera verktyg används parallellt. Det bör dock vara fullt möjligt att vidareutveckla de svenska verktygen för att i än större grad uppfylla de speciella campvärderingsbehoven.
Abstract A preliminary study, which is sponsored by the National Fortifications Administration is reported. The goal is to make an inventory and propose tools and methods, with focus on protection that can be used for camp assessments. A number of tools, normally used for platform V/L-assessments, have been described within this study. The descriptions include information about the tool's availability in Sweden and its potential usefulness for camp assessments. A draft of wanted capabilities in a new camp assessment tool is presented. These wanted capabilities are compared with the capabilities of the tools presently used in Sweden. Many of the wanted capabilities are available already today, given that several tools are used in parallel. It should be possible to develop one of the Swedish tools in order to fulfil as many capabilities as possible.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182