Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Design and Implementation of a Middleware for Data Analysis of Social Networks.

Design and Implementation of a Middleware for Data Analysis of Social Networks. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hirad Asadi
Ort: Stockholm
Sidor: 89
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-03-11
Rapportnummer: (FOI-R--2420--SE)
Sammanfattning Det här examensarbetet handlar om design och implementation av ett mellanlager som konstruerar nätverksgrafer för analyssyften. Vi studerar hur relationsdata kan samlas, filtreras och slutligen transformeras till grafer - eller nätverksdata. Vi introducerar en modifierar version av en bredden-först-sökning för att upptäcka utomstående noder anslutna till delgrafer genererade av Proximity, ett verktyg för att filtrera nätverksdata. Resultaten som producerades visar att nätverksdata baserat på relationsdata kan skapas och att intressanta sociala nätverksgrafer kan genereras genom att använda olika sökstrategier med definierade predikat.
Abstract This thesis deals with the design and implementation of a middleware that constructs network graphs for analysis purposes. We study how relational data can be collected, filtered and finally transformed into graphs - or network data. We introduce a modified version of the breadth-first search algorithm to discover outside nodes connected to subgraphs generated by Proximity, a network filtering tool. The results that were produced show that network data based on relational data can be created and that interesting social network graphs can be generated using different search strategies with defined predicates.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182