Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Samspelet mellan innerörats balansorgan och känseln i kroppen vid spatial orientering under ökatG-tal.

Samspelet mellan innerörats balansorgan och känseln i kroppen vid spatial orientering under ökatG-tal. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Arne Tribukait, Ola Eiken
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-03-12
Rapportnummer: (FOI-R--2427--SE)
Nyckelord balanssinne, G-excess, humancentrifug, immersion, somatosensorik, spatial desorientering, spatial orientering, subjektiv ögonhöjd
Keywords G-excess, human-use centrifuge, immersion, sense of balance, somatosensation, spatialorientation, spatial disorientation, subjective eye level
Sammanfattning Inverkan av kroppens känsel på den från innerörats balansorgan utlösta s.k. G-excessillusionen undersöktes under centrifugering med samtidig immersion i vattenbad. Metod: Tio försökspersoner fick, genom att justera en ljuspunkt i mörker, ange sin uppfattning om vad som är i ögonhöjd (visually perceived eye level, VPEL). Mätningar gjordes dels vid 1g, dels vid centrifugering (2G i 10 minuter). Centrifugens gondol var utrustad med ett för ändamålet konstruerat badkar i vilket försökspersonen satt med näsan i färdriktningen. Varje försöksperson testades under två olika betingelser, "torrt" respektive "vått" (vatten upp till övre delen av bröstbenet). Resultat: Vid 1g var avvikelserna från det verkliga horisontalplanet små (torrt: -0.2±1.8°; vått: -0.1±3.7° (medelvärde±1SD)). Efter acceleration till 2G sjönk VPEL exponentiellt mot ett asymptotiskt värde (torrt: -27.6± 10.3°; vått: -27.3±9.0°). Tidskonstanten var: 92±45s (torrt) resp. 73±44s (vått). Immersion i vatten hade ingen signifikant inverkan på VPEL. Det var betydande skillnader mellan individerna. Asymptoten varierade mellan -15° och -45° men för varje enskild individ var det praktiskt taget ingen skillnad mellan de båda betingelserna. Två individer föreföll dock ha ett betydligt snabbare förlopp (mindre tidskonstant) vid immersion. Slutsats: Känseln i kroppen har ingen hämmande inverkan på G-excessillusionens maximala värde. En viss effekt på utvecklingshastigheten kan dock inte helt uteslutas.
Abstract The significance of the somatosensory system for the vestibular-induced G-excess illusion was studied during centrifugation with test subjects immersed in water. Metod: The visually perceived eye level (VPEL) was measured in darkness by means of an adjustable laser dot. Measurements were performed in the 1-g environment as well as during centrifugation (2G, 10 minutes). The gondola of the centrifuge was equipped with an immersion tank in which the subject was sitting, facing forwards. The subjects (n=10) were tested in two conditions, "dry" and "wet" (with water up to the level of the manubrium sterni). Results: At 1g the deviations of the VPEL were small (dry: 0.2±1.8°; wet: -0.1± 3.7°). At 2G there was a depression of the VPEL, which exponentially approached an asymptotic value (dry: -27.6± 10.3°; wet: -27.3±9.0°). The time constant was: 92±45s (dry): 73±44s (wet). Immersion in water had no significant influence. There was a considerable inter-individual variability. The asymptote ranged from -15 to -45 degrees but for each individual there was virtually no difference between the two conditions. However, in two subjects the time constant was considerably smaller during immersion. Conclusion: Somatosensory input does not reduce the magnitude of the fully developed G-excess illusion. However, it cannot be excluded that, in some cases, somatosensory information has an influence on the time course for the development of the illusion.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182