Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sensornära Datakomprimering Årsrapport 2007

Sensornära Datakomprimering Årsrapport 2007 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anna Linderhed, K-G Stenborg, Peter Follo, Mikael Lundberg
Ort: Linköping
Sidor: 49
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2431--SE)
Nyckelord Komprimering, SAR, Hyperspektral, IR, Detektion
Keywords Compression SAR, Hyperspektral, IR, Detection
Sammanfattning Framtidens användning av bildalstrande sensorer präglas av enorma mängder sensordata. Dagens och framtidens överföringskanaler kommer inte att ha tillräcklig kapacitet för att föra över all information som sensorerna producerar. Behovet av korrekt överförd information är dimensionerande för det framtida försvaret. Med sensornära datakomprimering får försvaret möjligheter att förverkliga teknik för överföring av sensorinformation i system av samverkande sensornoder och verktyg för att värdera säkerheten i den överförda informationen. Detta projekt vill undersöka komprimering med avseende på icke-visuella sensordata och automatisk dataanalys genom att: 1. Testa signalbehandlingsalgoritmer, som behandlats med existerande bildkodningsstandarder för att kunna bedöma hur komprimering kan användas för militär informationsöverföring. 2. Undersöka möjligheter till anpassningar av komprimeringsmetoder utifrån dataanalysens krav och sensorernas speciella data 3. Undersöka alternativa komprimeringssätt När projektet slutförts ska det finnas kunskap att bedöma lämpligheten i att använda kommersiella komprimeringsmetoder till överföring av sensordata för automatisk databehandling. Kunskap kommer att finnas om den prestandapåverkan på måldetektion och osäkerhet i ledningsinformation från sensorer, som kommer från komprimering i överföringen. När projektet slutförts ska det även finnas kunskap om hur komprimeringsmetoder kan anpassas till icke-visuell sensordata och applikationer så att prestandapåverkan och osäkerhet minimeras. Första året studeras prestandapåverkan hos några utvalda detektionsmetoder som används inom FOI på IR-data och SAR-data. I samarbete med Linköpings universitet har arbetet med komprimering av hyperspektraldata påbörjats. Denna rapport presenterar resultat från årets arbete. Detektionsmetoderna har visat sig förvånansvärt robusta mot komprimering och vidare analys av pålitligheten hos resultaten genomförs under nästkommande år.
Abstract State of the art and coming optical sensors in surveillance applications are complicated in the way data is represented and treated. Often the amount of data is very large and automatic treatment is necessary. One example is Automatic Target Recognition (ATR), frequently used in military applications and a coming technique for civilian surveillance applications. As soon as sensors work together in a network the size of data to communicate between them becomes a problem. Automated analysis has different demands on data quality than a human observer. Existing image compression methods are optimized on human vision, not automated analysis. In such a system compression must be done in a way that considers the analysis method used. This project takes advantages of the results from Sensor Integrated Data Compression and provides deeper theory and solutions for this new approach of data compression for automated analysis. This project will test detection methods on data compressed using COTS coders. When the project is finished there will be knowledge of how compression affects the reliability of the detection result. First year's experiments on IR data and SAR data are presented in this report. In collaboration with Linköping university initial studies of compression of Hyper spectral data is performed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182