Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Omvärldsuppfattning och vilseledning. Värdering av telekrig i det framtida försvaret.Årsrapport2007.

Omvärldsuppfattning och vilseledning. Värdering av telekrig i det framtida försvaret.Årsrapport2007. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Falk, Per Hyberg
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-03-28
Rapportnummer: (FOI-R--2435--SE)
Nyckelord telekrig, information, beslutssystem, ömvärldsuppfattning
Keywords electronic warfare, information, decision systems, situational awareness
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar verksamheten inom projektet "Värdering av telekrig i det framtida försvaret" under 2007. Projektet är treårigt och löper under tiden 2006-2008. Projektet syftar till att belysa vilka former av telekrig som är effektiva när sensorer och operatörer samordnas bättre i framtiden. Analysen visar att nya former av telekrig riktade mot processen att skapa omvärldsuppfattning är effektivare än traditionell brusstörning av sensorer och kommunikationslinjer. Dessa tankar har prövats i experiment och lett fram till nya metoder för telekrig som bygger på vilseledning och mättning. Metoderna har visat sig fungera väl mot erfarna operatörer under övningar inom FM. Försöken är dessutom utmärkta som pedagogiska hjälpmedel när det gäller att öka personalens förståelse för telekrig. Möjligheten till störning vid internationella insatser har undersökts genom att studera de hot som föreligger mot svensk trupp i utlandet. Ett specifikt exempel (störning vid landning av flygplan i Kabul) visar att det uppstår nya möjligheter till vilseledande störning, när beslut måste fattas snabbt på grundval av begränsad information och all information som en terrorist behöver finns globalt tillgänglig på Internet.
Abstract This report describes activities performed within the project "Assessment of Electronic Warfare in Future Swedish Defence" during 2007. The project is running during the period 2006-2008. The objective of the project is to clarify which forms of electronic warfare will be effective against a future network of sensors and operators. The analysis suggests that several new forms of electronic warfare directed at the process of creating situational awareness are more effective than traditional noise jamming of sensors and communication lines. These ideas suggest new and effective methods of electronic warfare involving deception and saturation. The methods have been successfully tested on military operators during staff training. Moreover, the trials have served as an effective pedagogical tool by increasing the understanding of electronic warfare. Electronic threats during international missions have been investigated by studying threats applicable to Swedish troops abroad. A specific example (jamming during a landing on Kabul airport) demonstrates the possibility of effective deceptive jamming when decisions have to be made quickly on the basis of limited information and information is directly available to terrorists on the internet.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182