Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Electrohydrodynamic flow control. Status report 2007.

Electrohydrodynamic flow control. Status report 2007. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tomas Hurtig
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2436--SE)
Nyckelord elektrohydrodynamik, flödeskontroll, plasma, aktuator
Keywords electrohydrodynamic, flow control, plasma, actuator
Sammanfattning Denna rapport beskriver det arbete inom projektet elektrohydrodynamisk flödeskontroll som utförts under 2007. Under året har en hel del arbete lagts ned på att sprida kunskap om ämnet, både inom och utanför FOI i syfte att väcka intresse och knyta kontakter. Den experimentella verksamheten har inletts med en serie försök där olika elektrodmaterial och geometrier provats. Dessa experiment har visat att resultatet, mätt i elektrisk till mekanisk verkningsgrad, är mycket beroende av geometri. Speciellt elektrodernas utformning är av stor betydelse för verkningsgraden.
Abstract This status report describes the work performed on electrohydrodynamic flow control during the year 2007. Much effort has been devoted to the spreading of knowledge, both outside and within FOI with the purpose of creating an interest for the technology and to build a network. Practical work has been initiated through a series of experiments where electrode materials and geometries have been tested. These experiments have shown that the efficiency of the surface mounted plasma actuator is highly dependent on geometry. Especially the electrode geometry is of great importance to the electrical to mechanical efficiency of the actuator.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182