Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Biomedicinska effekter av trauma 2007. Summerande lägesrapport för användaren.

Biomedicinska effekter av trauma 2007. Summerande lägesrapport för användaren. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: M Risling, M Skiöld, I-L Larsson, M Angeria, E Malm, L Malmgren, M Kirkegaard, M Ulfvendahl, J Davidsson
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-02-28
Rapportnummer: (FOI-R--2447--SE)
Nyckelord trauma, HPM, NLW, LLW, CNS, hörsel, stötvåg, biomarkörer
Keywords trauma, neurotrauma, brain injury, blastwave, impulse noise, biomarkers
Sammanfattning Verksamheten inom projektet har fokus mot studier av effekter av nya vapentyper som high power microwaves (HPM) och andra så kallade mindre dödliga vapen (NLW). Detta innefattar såväl egna studier som att via ett internationellt kontaktnät följa verksamhet i andra länder. En sidoverksamhet är att följa forskning kring militärt relevant neurotrauma och att utveckla relevanta modeller för sådant trauma. Dessa modeller har använts bland annat till att undesöka nyttan av biomarkörer och EEG som diagnostiska hjälpmedel vid neurotrauma.
Abstract The focus of the project was to evaluate effects of new types of weapons, such as High Power Microwaves (HPM) and other non-lethal weapons (NLW). In addition, new models for simulating military relevant neurotrauma have been developed. These models were used to investigate the possible use of biomarkers and EEG as diagnostic tools. The work on HPM and NLW has been conducted partly in international networks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182