Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mätning av dynamiska parametrar för restvåld bakom ballistiska kroppsskydd.

Mätning av dynamiska parametrar för restvåld bakom ballistiska kroppsskydd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulf Arborelius, Andreas Tyrberg, David Rocksén, Dan Grryth, Lars-Gunnar Olsson, Melker Skoglund, Jenny Bursell, Elisabeth Malm
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-04-10
Rapportnummer: (FOI-R--2448--SE)
Nyckelord restvåld bakom kroppsskydd, skyddskriterium, kroppsskydd
Keywords BABT, safety criterion, personal ballistic protection
Sammanfattning Projektet syftar till att åstadkomma ett nytt skyddskriterium för trubbigt våld bakom kroppsskydd (BABT - Behind Armour Blunt Trauma). Detta kriterium skall ersätta den äldre metoden men intryckning i lera och i stället bygga på rörelsemätningar i en bröstkorgsliknande rigg. Denna rigg skall valideras mot skador på grisar, som utsatts för motsvarande våld. Rigg och registreringsmetoder är klara och omfattande data finns som grund för att formulera ett nytt skyddskriterie.
Abstract The aim of the project is to develop a method that can replace the old, clay based, method of measuring BABT - Behind Armour Blunt Trauma. The new criterion will be based on movement registrations in a test rigg, made to resemble a pig thorax. The rigg and registration methods are ready and a substantial amount of data has been collected, that will be used for the formulation of the new safety criterion.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182