Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att styra försvaret - balanserade styrkort och förbandsvärdering.

Att styra försvaret - balanserade styrkort och förbandsvärdering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Peter Nordlund, Patrik Asplund, Alexandra Nordlander
Ort: Stockholm
Sidor: 64
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-02-28
Rapportnummer: (FOI-R--2452--SE)
Keywords nyckeltal, balanserade styrkort, insatsförband, förbandsvärdering, kostnadseffektivitet, försvarsstyrning, key ratios, balanced scorecard, military units, unit evaluation, costeffectiveness, costefficiency, defence management
Sammanfattning I denna rapport studeras möjligheterna att på ett systematiskt sätt använda nyckeltal för statsmakternas styrning inom försvarssektorn. Möjligheterna att använda nyckeltal i form av balanserade styrkort och nyckeltal för kostnadseffektvärdering av insatsförbanden har befunnits vara av särskilt intresse. Nyckeltal i form av bl.a. balanserade styrkort och kostnadseffektvärdering av förband bör vara möjliga att såväl ta fram som att använda för att förstärka styrningen inom försvarssektorn. Det är emellertid viktigt att nyckeltalen kombineras med ökad prioritering av analys och utvärdering. Nyckeltalen ska ses som komplement till en aktiv styrning, inte som substitut.
Abstract In this report the possibilities of using key ratios as systematic tools of the Defence Ministry to manage the defence sector are studied. Balanced scorecards and an integrated cost and effect evaluation of military units have been identified as being of being of certain interest. The report concludes that balanced scorecards as well as cost-effect relations for military units could be plausible tools of strengthening the ministry´s control of the defence sector. It is essential though that such tools are combined with an emphasized focus on analysis and evaluation. Key ratios are to be regarded as complements to active management and conrol, not as substitutes.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182