Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utveckling och användning av LeveransModul-koncept för TeleKrigModuler.

Utveckling och användning av LeveransModul-koncept för TeleKrigModuler. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gunnar Hillerström
Ort: Linköping
Sidor: 29
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-03-05
Rapportnummer: (FOI-R--2454--SE)
Nyckelord Moduler, FPGA, Telekrig
Keywords Modules, FPGA, Electronic Warfare
Sammanfattning I telekrig (Tk) system är utvecklingstrenden att den domän som använder digital teknik växer på bekostnad av den analoga. Den digitala domänen närmar sig antennen, såväl för mottagar- som för sändarmodulerna. Då datatakterna är väldigt höga är detta dock en utmaning att hantera praktiskt. För att kunna uppnå den signalbehandlingskraft som behövs används idag i huvudsak FPGA-teknik. På FOI har vi arbetat länge med denna teknologi samt dess användning i Tk-system, bl a i projektet Flexibla Tk-komponenter. Föreliggande rapport försöker sprida lite ljus över vad denna utvecklingstrend kan betyda för moduluppbyggnad, simulering och realisering av Tk-system samt koppla detta till FMV:s leveransmodulkoncept.
Abstract The trend for implementation of electronic warfare (EW) systems is that the digital domain grows at the expense of the analog. The digital domain is approaching the antenna, both for the receiver and transmitter modules. Because of the high data rates the systems become challenging to realize. To supply the needed signal processing power, mainly FPGA technology is used. At FOI we have long experience of this technology and its application to EW systems, e g in the project Flexible EW components. This report is aimed at shedding some light over what this development trend means in terms of modularization, simulation and realization of EW systems and couple this with the deliverance module concept used by FMV.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182