Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2007 avseende Nedrustning och ickespridning.

Årsrapport 2007 avseende Nedrustning och ickespridning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Torbjörn Nylén, Susanne Börjegren
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-02-27
Rapportnummer: (FOI-R--2457--SE)
Nyckelord kemiska stridsmedel, biologiska stridsmedel, missiler, nedrustning, icke-spridning, Utrikesdepartementet
Keywords nuclear weapons, chemical warfare agents, biological warfare agents, disarmament, non-proliferation, missiles
Sammanfattning Rapporten sammanfattar aktiviteter, resultat, nytta för Utrikesdepartementet för 2007 inom FOI:s forskningsområde Internationell säkerhet, nedrustning och ickespridning. Arbetet har inriktats mot stöd till nedrustningsförhandlingar och verifikation inom områdena nukleära, biologiska och kemiska vapen samt inom missilområdet.
Abstract This report presents a summary of studies, results and usefulness to the Swedish MFA within the research area of disarmament and non-proliferation for the year 2007. The activities have been directed towards support to disarmament negotiations, export con-trols and verification within areas of nuclear, chemical and biological agents and weapons and also the missile area.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182