Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2007 för FoT-området Modellering och simulering.

Årsrapport 2007 för FoT-området Modellering och simulering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lena Sporre
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-03-06
Rapportnummer: (FOI-R--2459--SE)
Nyckelord M&S, CGF, VV&A, modellering, simulering, omvärldsmodellering, mänskligt beteende, datorgenererade styrkor, validering, verifiering, nätverksbaserad M&S, beslutsstöd, dataspel
Keywords M&S, CGF, VV&A, modelling, simulation, environment modelling, human behaviour, computer generated forces, validation, verification, networkbased M&S, decision support, computer games
Sammanfattning Rapporten är en sammanfattning av verksamheten inom FOI:s Forskning- och Teknikområde Modellering och Simulering (M&S) 2007. I rapporten redovisas översiktligt områdets omfattning och inriktning samt den nationella och internationella utvecklingen. Forskningsresultaten sammanfattas och genomförd verksamhet beskrivs projektvis. Insatser har gjorts för att höja M&S-kompetensen såväl allmänt som inom ett antal specifika områden. Forskningen inom M&S-området syftar till att stödja FM genom att utveckla och värdera teknologier, metoder och verktyg användbara inom olika typer av M&Stillämpningar.
Abstract This report summarises the research from the fiscal year 2007 within the Swedish Defence Research Agency in the domain of Modelling and Simulation. In the report you will find a summing-up of the research domain and the national and international development. The results of the research are summarised and the activities in each project are described. Efforts have been made to increase the competence in modelling and simulation generally as well as within specific areas. FOI research into M&S is aimed at supporting the Swedish Armed Forces by developing and assessing technologies, methodologies and tools to be used in a range of modelling and simulation applications.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182