Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Arktis- Strategiska frågor i en region i förändring.

Arktis- Strategiska frågor i en region i förändring. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Niklas Granholm, Peter Haldén, Robert Larsson, Fredrik Lindvall, Bo Ljung, Karlis Neretnieks, Ingmar Oldberg
Ort: Stockholm
Sidor: 69
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-03-18
Rapportnummer: (FOI-R--2469--SE)
Nyckelord Arktis, USA, Ryssland, klimat, FN:s havsrättskonvention, UNCLOS, Norge, Island, Kanada, Danmark, militärstrategi, kärnvapen, andralagsförmåga, energi, olja, naturgas, sjöfart, farleder, Arctic, Russia, Climate, Norway, Iceland, Denmark, Canada, Military Strategy, Nuclear Weapons, Second Strike Capability, Energy, oil, Natural Gas, Sea Lanes of Communications, SLOC´s
Keywords Arktis, USA, Ryssland, klimat, FN:s havsrättskonvention, UNCLOS, Norge, Island, Kanada, Danmark, militärstrategi, kärnvapen, andraslagsförmåga, energi, olja, naturgas, :sjöfart, farleder, Arctic, Russia, Climate, Norway, Iceland, Denmark, Canada, Mil itary Strategy, Nuclear Weapons, Second Strike Capability, Energy, oil, natural gas, Sea Lanes of Communication, SLOC´s
Sammanfattning Denna förstudie av utvecklingen i Arktis har till syfte att belysa och inventera de viktigare faktorer och problem som Sverige kommer att behöva förhålla sig till under de närmaste åren. Utgångspunkten är de strategiska förändringar som pågår i Arktis. Studiens tidshorisont varierar mellan de olika faktorerna, men ligger om inte annat anges inom tio år. Studiens inriktning ligger främst på de ekonomiska, territoriella, militärstrategiska och klimatologiska faktorerna. De olika strandstaternas intressepolitik står också i fokus. Samtliga i studien studerade faktorer är i rörelse. Arktis, är svåranalyserat på grund av att problemen är sammansatta. Området har också en svårfångad karaktär som gör att utvecklingen i området relativt snabbt kan rusa iväg i en oväntad riktning. Förstudien har probleminventering som främsta syfte. För en mer heltäckande bild av olika faktorer och aktörers intressen krävs i de flesta fall en djupare analys. Framförallt bör analysen fördjupas avseende hur olika parters intressen kan tänkas sammanfalla eller divergera inom de olika sakområdena.
Abstract This pilot-study of developments in the wider Arctic area has as its main purpose to make an inventory of the main factors and issues that Sweden will have to take into account in the coming years. The starting point of the analysis is the ongoing strategic change in the region. The perspective is, if not stated otherwise, within the next ten-year time span. The focus of the study is on the economic, territorial, military strategic and climatological factors, as well as the policies of the arctic nations. All of the factors studied here are under change and for this reason the region is difficul to analyse. Also, the elusive character of the Arctic makes it hard to predict how different factors may support or cancel each other out. This points to a need for further analysis to underpin further policy development. This applies in particular to the analysis of how the interests of the different actors can converge or diverge in different areas.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182