Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI Miljöredovisning 2007.

FOI Miljöredovisning 2007. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mats Ahlberg, Jan Johansson, Hans Jubrink, Ingvar Nedgård, Suzanne Rehn, Jan Sjöström, Rolf Tryman, Maria Elena Wulff
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-03-11
Rapportnummer: (FOI-R--2478--SE)
Nyckelord miljöledningssystem, miljökonsekvensbeskrivning, miljöforskning
Keywords environmental management systems, environmental impact assessment, environmental research
Sammanfattning Under 2007 har FOI kraftigt minskat sin nyttjade lokalyta. Detta har skett genom anpassning till minskad personalstyrka, genom förtätning i Kista, Umeå och Linköping samt genom rivning av byggnader i Grindsjön. Åtgärderna har resulterat i att myndighetens elförbrukning minskat från 15 338 MWh 2006 till 14 601 MWh under 2007. Totala mängden utsläpp av koldioxid från energiförbrukning och tjänsteresor uppgick till 2 798 ton. Av 15 redovisade mål som kopplats till betydande miljöaspekter har 11 uppfyllts helt eller till mer än hälften. FOIs videokonferenssystem har byggts ut under året och omfattar nu totalt 10 stycken rum fördelade på FOIs fem lokaliseringsorter, Umeå, Kista, Solna (KI), Grindsjön och Linköping. En intern miljörevision har genomförts vid avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem samt institutionen för Energetiska material vid forskningsanläggningen i Grindsjön. Den totala kostnaden för miljöarbetet vid FOI uppgick år 2007 till 1 682 tkr. Av denna summa var 400 tkr kostnader för arbete i samband med sanering i Grindsjön. Under 2007 har FOI genomfört 16 miljöprojekt åt försvarssektorn på totalt 19 mkr. FOI har också utfört civil miljöforskning för 17 mkr under 2007. Sammanlagt har FOI således bedrivit miljöforskning för 36 mkr.
Abstract During 2007 FOI has considerably reduced its use of premises and laboratories. This has been done by adapting to reduced staff, reducing area per person and demolishing of buildings not in use. The actions have resulted in a decrease of energy consumption from 15 338 MWh 2006 till 14 601 MWh 2007. The total emissions of carbon dioxide from energy consumption and transports was 2 798 tonne. Of the environmental goals at FOI 15 are listed as connected to important environmental aspects. Eleven of these 15 goals have been totally fulfilled or more than half. The number of video meeting rooms has been increased and a total of 10 meeting rooms now exist at the five establishment stations of FOI. An internal audit of the environmental management systems has been performed at the division of Defence & Security, Systems and Technology. The total cost for environmental work at FOI during 2007 was SEK 1 682 000. Of this sum SEK 400 000 was the cost connected to remediation work at FOI´s premises in Grindsjön. During 2007 FOI has carried through 16 environmental research projects for the defence sector with a total income of SEK 19 M. The total income from environmental research carried out for the civil sector was SEK 19 M. Altogether the total income from environmental research summarizes to SEK 36 M.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182