Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil-Military Aspects of Effectiveness in Peace Support Operations.

Civil-Military Aspects of Effectiveness in Peace Support Operations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Robert Egnell
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-03-13
Rapportnummer: (FOI-R--2480--SE)
Keywords Civil-militära relationer, militär effektivitet, strategi, fredsfrämjande insatser, upprorsbekämpning, myndighetssamordning, internationella insatser, civil-militär samverkan, civil-military relations, military effectiveness, expeditionary operations, strategy, Iraq, irregular warfare, American way of war, Counterinsurgency, interagency co-operation
Sammanfattning Rapporten analyserar hur olika strukturer och former av cicil-militära relationer på strategisk nivå påverkar effektiviteten i internationella insatser. Att omsätta säkerhetspolitiska mål till ett militärt maktinstrument kapabelt att bidra till att uppnå dessa mål är en förhandling över civil-militära gränser på strategisk nivå. Den civil-militära strukturen och kulturen påverkar därmed det militära instrumentets kapacitet, vilket i sin tur påverkar försvarsmaktens effektiivitet inom internationella insatser. Denna typ av civil-militär påverkan på effektivitet kallas i rapporten indirekt påverkan. Den civil-militära gränsytan måste emellertid även fungera som en effektiv länk i den operativa orderkedjan under pågående insatser. På den strategiska nivån analyseras konfliktområdet, de operativa målen formuleras, och resurser fördelas. Detta medför att den civil-militära strukturen och kulturen har en tydlig direkt påverkan på den militära effektiviteten inom internationella insatser. Slutsatsen är att det krävs ökad integrering inom den civil-militära gränsytan, vilket innebär närmare strukturellt samarbete och samordning mellan de relevanta departementen och myndigheterna inom internationell krishantering. Syftet med sådan integrering är dels att skapa de strukturer som krävs för att på ett effektivt sätt leda olika myndigheter mot gemensamma mål i insatsområdet. Dels att öka den ömsesidiga kunskapen och förståelsen för motparter och samarbetspartner på andra departement och myndigheter, och därigenom underlätta samordning och samarbete över dessa gränser. Genom dessa strukturella och kulturella förändringar inom den civil-militära gränsytan på den strategiska nivån kan ökad effektivitet i insatsområdet uppnås genom bättre samordning av diplomatiska, ekonomiska och militära resurser mot gemensamma politiska mål.
Abstract This report discusses how different strategic level institutional arrangements in the civil-military interface influence the operational conduct and effectiveness of armed forces involved in complex peace support operations. The report notes that there are at least two important civil-military aspects of effectiveness. The civil-military interface must function effectively as the provider of well trained and equipped forces of adequate size and nature for modern operations, which is referred to as the indirect impact of civil-military relations. The civil-military interface must also function effectively as an important level in the operational chain of command, providing co-ordinated ciivil-military analysis, planning and execution of operations. This direct impact of civil-military relations is the main focal point of the report. Without well functioning civil-military relations, effectiveness in complex peace operations is unlikely. In essence, for increased effectiveness, the civil-military interface should strive towards increased integration of the military and civilian echelons. The purpose of such integration is to create enough mutual trust, knowledge and understanding across the civil-military divide to provide both the necessary structures, and a working culture, that serve to co-ordinate the different instruments of power towards intended political effects in the field. The empirical cases of the study are US and British civil-military relations at the strategic level of command, and their respective conduct of operations in Iraq.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182