Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Afrikanska Unionen - En studie med inriktning på konflikthantering.

Afrikanska Unionen - En studie med inriktning på konflikthantering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karin Bogland, Robert Egnell, Maria Lagerström
Ort: Stockholm
Sidor: 49
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-03-18
Rapportnummer: (FOI-R--2481--SE)
Keywords Afrikanska Unionen, AU, organisationsanalys, konflikthantering, Afrika, fredsfrämjandeoperationer, ASF, regionala organisationer, African Union, conflict management, African Standby Force, organization, regional economic communities, peace support operations
Sammanfattning Den Afrikanska Unionen är av stor vikt för afrikansk konflikthanteringsförmåga. Rapporten syftar därför till att höja kunskapsnivån om Afrikanska Unionen (AU) som organisation, med inriktning på konflikthantering. Ett ytterligare syfte är att skapa ett fundament för fortsatt forskning genom att identifiera ett antal relevanta forsknings- och policyfrågor för vidare studier under 2008. Studien innehåller därför en översiktlig genom gång av AU:s historik, organisation och dess koppling till andra större regionala aktörer. Därför görs en fokusering på AU:s konflikthanteringsorgan, vilket bland annat innebär en närmare titt på AU:s freds- och säkerhetsråd (Peace and Security Council - PSC). Direktoratet för Fred och Säkerhet (Peace and Security Directorate), samt på African Standby Force (ASF). Slutligen problematiseras ett antal ämnen som uppkommit under studiens gång och som bedömts så relevanta att de bör ingå redan i detta inledande skede av forskningen.
Abstract The African Union is an organization of great importance for African conflict management. The purpose of this study is therefore to increase our understanding of the AU and its organizational structure with emphasis on conflict management. Another aim is to create a foundation for future research by identifying a number of relevant research and policy questions that can be pursued in 2008. This study therefore contains a basic analysis of AU history, organization and relations to other regional actors and organizations. That section is followed by a study of the organization´s organs for conflict management. This means a closer look at te Peace and Security Council, the Peace and Security Directorate and the African Standby Force. Finally, the study critically discusses a number of features of the AU in order to assess its development in the near future.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182