Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Afrikanska Utmaningar - Perspektiv på FN:s, EU:s och AU:s säkerhetspolitiska arbete.

Afrikanska Utmaningar - Perspektiv på FN:s, EU:s och AU:s säkerhetspolitiska arbete. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nima Damidez, Magnus Norell, Karl Sörenson
Ort: Stockholm
Sidor: 65
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-03-28
Rapportnummer: (FOI-R--2487--SE)
Keywords Afrika, politiskt våld, kontraterrorism, CT, internationella insatser, FN, EU, AU, AMU, ECOWAS, IGAD, CEEAC, SADC, Africa, political violence, counter-terrorism, inernational peacekeeping
Sammanfattning Denna rapports huvussakliga syfte är att ge svenska department och myndigheter en grundläggande bild av internationella och nationella aktörers arbete och kapacitet att möta icke-statligt politiskt våld på den afrikanska kontinenten. Rappoten ger en översiktlig summering av den säkerhetspolitiska situationen i Nord-, Väst-, Central- och Östafrika, (inklusive Afrikas horn) och södra Afrika för att sedan försöka identifiera olika internationella organisationers arbete för att möta säkerhetspolitiska problem, särskilt icke-statligt politiskt våld. Det är huvudsakligen FN:s, EU:s och AU:s arbete som studeras, men visst utrymme ges även de regionala afrikanska organisationernas verksamhet vad avser kontraterrorism. Rapporten ger även en statistisk överblick rörande FN:s växande budget och utökade åtaganden, samt ställer detta i relation till de hot som kan riktas mot internationell trupp i Afrika.
Abstract The purpose of this report is to provide Swedish ministries and governmental agencies with a basic overview concerning national and international organizations´capacity to counter terrorist threats in Africa. The report provides the reader with a summary of the security situation in North, West, Central, East Africa (including the Horn of Africa) and Southern Africa. The UN, EU and AU are the primary organizations dealt with in this report. However regional African organizations are also included in the report. The report also makes available statistics over UN increasing budget and undertakings on the African continent as a backdrop to the threats aimed at peacekeeping missions in Africa.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182