Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The Future Direction of NATO.

The Future Direction of NATO. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Magdalena Tham Lindell, Kristina Zetterlund
Ort: Stockholm
Sidor: 84
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-03-19
Rapportnummer: (FOI-R--2491--SE)
Nyckelord NATO, PFF, USA, Frankrike, Afghanistan, EU, transatlantiska relationer, säkerhetspolitik, försvarspolitik
Keywords NATO, PfP, United States, France, Afghanistan, EU, transatlantic relations, security policy, defence policy
Sammanfattning Både NATO och den internationella säkerhetspolitiska miljön har utvecklats betydligt sedan alliansen bildades 1949. Denna rapport analyserar vad NATO:s framtida uppgifter kan komma att bli och i vilken riktning organisationen rör sig. För att belysa det breda spektrumet av möjliga faktorer som kan påverka NATO:s utveckling utgår studiens teoretiska ramverk från olika analysnivåer i ämnet internationella relationer - staten, organisationen och det internationella systemet. En slutsats som dras är att NATO även i fortsättningen kommer att vara en reaktiv organisation som anpassar sig efter händelser. Samtidigt måste NATO fastställa och förtydliga sitt verksamhetsområde om man ska kunna bibehålla sin ställning som en relevant säkerhetsallians. Utfallet av pågående militära insatser, speciellt i Afghanistan, kommer att spela en viktig roll för NATO:s framtida riktning. Utvecklingen och den politiska linjen i NATO:s mest framträdande medlemsstat - USA, kommer också att få en stor betydelse
Abstract Both NATO and the international security environment in which it operates have evolved considerably since 1949 when the Alliance was created. This report considers what NATO's future tasks may be and in what likely direction the organisation is heading. In order to illustrate the broad spectrum of possible determinants, the chosen framework has been to study the issue at hand from different levels of analysis found in international relations - the state, the organisation and the system. One conclusion reached is that NATO most likely will remain a reactive organisation, adapting to events. That said, NATO will need to define and clarify its mission scope if it is to remain a relevant international security alliance. The outcome of ongoing military operations, especially in Afghanistan, will be critical to the future direction of NATO. Developments in and the chosen policies of NATO's most prominent member state, the United States, are also expected to have a decisive impact.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182