Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Arken Helikopter

Arken Helikopter Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Staffan Gadd, Jan Gustavsson, Nils-Uno Jonsson, Mathias Wilow
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-04-24
Rapportnummer: (FOI-R--2494--SE)
Nyckelord Arken, helikopter, radar, dynamiska, radarsignaturer, radarmotmedel, koherent, mobilt, SMU
Keywords Arken, helicopter, radar, dynamic, RCS, ECM, coherent, mobile, SMU
Sammanfattning Ett helikopterburet radarkoncept för radarsignaturmätningar och motmedelsvärdering har tagits fram. Det har utprovats vid ett flygpass där radarsignaturen på en stridsbåt har mätts upp. Utprovningen har visat att den valda tekniken fungerar och skulle kunna utgöra grund för ett framtida operativt system. För att kunna genomföra projektet med de begränsade resurser som fanns att tillgå har många systemkomponenter från FOI radarsystem ARKEN lånats. Det svåra i en radarinstallation i en flygande plattform är att konstruera antenner och vridbord till dessa. Genom att utnyttja vridbordet från ett annat system (SMU) vilket var integererat i samma typ av helikopter, kunde den konstruktionen återanvändas. HMI (Human Machine Interface) fick nydesignas för att passa uppgiften för systemet. Ett stort frågetecken var om vibrationerna i helikoptern skulle påverka signalerna så att de goda koherensegenskaperna i ARKEN skulle försämras avsevärt. Det visade sig att systemet fungerade även i det avseendet. Sammantaget kan sägas att systemet kan användas för den tänkta uppgiften att kartlägga radarsignaturer av plattformar från luften.
Abstract A helicopter borne radar concept for RCS measurement and ECM evaluation has been constructed. It was tested during one flight mission when the RCS of a combat boat was measured. Tests show that the chosen technique works, and should be possible for a full-scale system. To realize an advance system like this, with limited resources, one must reuse components from other systems. Most of the RF-subsystems was borrowed from FOI radar measurement system ARKEN. The gyro stabilized antenna gimbal was reused from the SMU system. Some power systems were converted to the helicopter 24 volt dc current. HMI (Human Machine Interface) was redesigned to a two operator system and adopted to RCS measurement. One of the main concerns was if the coherency of the land based system Arken could be maintained in the vibrating environment in a helicopter. Analysis of data show that the helicopter borne system works with good coherency.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182