Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Polymerbaserade frekvensselektiva radarabsorbenter

Polymerbaserade frekvensselektiva radarabsorbenter Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jan-Olof Ousbäck, Åsa Andersson, Hans Kariis
Ort: Linköping
Sidor: 19
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-05-05
Rapportnummer: (FOI-R--2495--SE)
Nyckelord Radarabsorbenter, Smygteknik, Signaturmaterial
Keywords Radar absorbers, Low observable, Signature materials, 5
Sammanfattning Rapporten presenterar mätningar och simuleringar på två typer av radarabsorbenter, en konventionell Salisbury-screen och en kretsanalogi-absorbent. Båda absorbenterna baseras på ett tunt förlustskikt av en ledande polymer, PEDOT. Simuleringar har gjorts med ett vid FOI utvecklat FDTD-program. Mätningarna indikerar att absorbenterna skulle kunna göras ca hälften så tjock och ändå få sitt reflektionsminimum på samma frekvens som en absorbent med ett rent resistivt förlustskikt Resultaten uppvisar mycket god överensstämmelse mellan mätningar och beräkningar.
Abstract The report present measurements and simulations on two radar absorbing structures, one ordinary Salisbury-screen and one circuit analog absorber, based on a conducting polymer PEDOT:PSS (polyethylenedioxythiophene:polystyrenesulonate) as a thin impedance sheet. Simulation has been made by a FDTD-software develop by FOI. The result shows a good agreement between simulation and measurement data.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182