Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Detektion och klassificering av minor med optiska metoder - inledande resultat.

Detektion och klassificering av minor med optiska metoder - inledande resultat. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ingmar Renhorn, Staffan Cronström, Håkan Larsson, Roland Lindell, Thomas Svensson, Gustav Tolt, Niclas Wadströmer
Ort: Linköping
Sidor: 45
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-05-05
Rapportnummer: (FOI-R--2496--SE)
Nyckelord truppminor, fordonsminor, detektion av landminor, optiska sensorsystem, , signalbehandling
Keywords anti-personnel mines, antitank mines, land-mine detection, optical sensor systems, , signal processing
Sammanfattning Optiska sensorsystem har med framgång utnyttjats för detektion av ytlagda minor på avsevärda avstånd i ett stort antal scenarier. Både passiva och aktiva hyperspektrala sensorer har påvisat hög kapacitet för automatisk detektion av minor och andra objekt och förmåga att visa in högupplösande sensorsystem för identifiering. Värdering av sensorsystemkombinationer försvåras av att prestanda beror även på förmågan hos utnyttjade detektionsalgoritmer. Här införs en informationsteoretisk ansats för att erhålla algoritmoberoende jämförelser. Tyngdpunkten i detta projekt är att ta fram nya idéer för optisk detektion, signalbehandling, mål- och bakgrundskarakterisering samt egenskapsextraktion för att erhålla förbättrad detektion och förbättrad klassningsförmåga. Det finns fortfarande viktig fenomenologi som ännu ej undersökts såsom polarimetriska egenskaper, emissivitetsvariationer i det termiska våglängdsområdet samt vilka fördelar som kan erhållas med tredimensionell avbildning.
Abstract There are many tactical scenarios where optical sensor systems are proving promise in detecting surface-laid mines at substantial stand-off distance. Both passive and active hyperspectral sensors have shown high capability in automatically detecting mines and other man-made objects and the capability to cue other high resolution sensors for identification. Evaluation of sensor system combinations are typically hampered by detection algorithm capability uncertainties. Information theory is being invoked in order to obtain algorithm independent comparisons of sensor suits. The emphases of this project is to obtain new ideas for optical sensing, signal processing, target and background characterisation and data and feature fusion in order to improve on mine detection and classification performance. Important phenomenology for mine detection has still to be explored, such as polarimetric properties, emissivity variation in the long wave infrared spectral region and the benefit of detailed three dimensional imaging.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182