Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radionuclides in ground level air in Sweden. Year 2007.

Radionuclides in ground level air in Sweden. Year 2007. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Catharina Söderström, Stefan Ban, Karin Lindh
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-05-13
Rapportnummer: (FOI-R--2502--SE)
Nyckelord luftburen radioaktivitet, deposition, 7Be, 137Cs, windscale
Keywords airborne radionuclides, deposition, 7Be, 137Cs, windscale
Sammanfattning Stationer för filtrering av markluft finns på sex olika ställen i Sverige: Kiruna, Umeå, Gävle, Kista, Visby och Ljungbyhed. Filtren pressas och analyseras veckovis med hjälp av gammaspektroskopi med germaniumdetektor. Nederbörd samlas in på fyra av dessa stationer: Kiruna, Gävle, Kista och Ljungbyhed. Nederbördsproven askas in och mäts med hjälp av gammaspektroskopi. Halterna av Be-7 och Cs-137 under 2007 presenteras för luft och nederbörd för de olika stationerna. I de fall andra antropogena radionuklider detekteras presenteras även dessa. För femtio år sedan, 1957, inträffade den första kärnreaktorolyckan vid reaktorn i Windscale, England. Radioaktivitet utsläppt vid olyckan registrerades vid insamlingsstationen i Stockholm, som just hade startats. Övervakning av radioaktivitet i luft har sedan dess bedrivits i Sverige, antalet stationer har dock varierat.
Abstract Filtering of ground level air is performed continuously at six different locations in Sweden: Kiruna, Umeå, Gävle, Kista, Visby and Ljungbyhed. The filters are pressed into weekly samples and the contents of different radionuclides are measured by gamma spectroscopy. Precipitation is also collected at four of the stations: Kiruna, Gävle, Kista and Ljungbyhed, the samples are ashed and the contents of radionuclides are measured. The levels of Be-7 and Cs-137 during 2007 in air and precipitation are presented for the different stations. Other antropogenic radionuclides detected, if any, are also presented. Fifty years ago, in 1957, the first nuclear accident took place at Windscale, UK. Activity released from the accident was measured at the station in Stockholm that had just started. Since then sampling has been performed continuously in Sweden, however the number of stations in the sampling network has varied over the years.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182