Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Studie Drx - Bredbandiga digitalmottagare för radarsignalspaning.

Studie Drx - Bredbandiga digitalmottagare för radarsignalspaning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Börje Andersson, David Eklund, Andreas Gustafsson, Daniel Henriksson, Björn Lindgren
Ort: Linköping
Sidor: 79
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-05-30
Rapportnummer: (FOI-R--2510--SE)
Nyckelord Signalspaning, radar, digital, mottagare
Keywords ESM, radar, digital, receiver
Sammanfattning Den aktuella rapporten sammanfattar projektverksamhet som är genomförd på uppdrag av FMV med det övergripande syftet att öka kompetensen avseende användning av bredbandiga digitala mottagare inom telekrigområdet. Målgruppen för rapporten är framförallt personer med erfarenheter av radarvarnare och system för radarsignal-spaning men utan djupa kunskaper om digital signalbehandling. Rapporten inleds med en marknadsundersökning som visar att många aktörer är verksamma inom området, men också att det är svårt att få fram detaljerad information om uppbyggnad och egenskaper. En relativ stor del av rapportinnehållet ger därefter en grundläggande genomgång av huvuddelarna i en digital mottagare; analog frontend, A/D-omvandling och digital signalbehandling. I denna del beskrivs exempelvis olika aspekter av digitalisering, utvecklingstakt vad gäller A/D-omvandlare samt synpunkter på frekvenskanalisering och parameterinmätning. Projektet har disponerat en bredbandig digital mottagare som är tillverkad av Saab Avionics i Järfälla och Avitronics från Sydafrika. Det huvudsakliga syftet har varit att generera erfarenheter avseende egenskaperna hos en verklig förhållandevis bredbandig digitalmottagare. I rapporten beskrivs mottagaren översiktligt och användningen kommenteras. I innehållet återfinns även en allmän genomgång av vilka fördelar som kan nås när konventionella analoga mottagare ersätts av digitalmottagare. Förbättringar är att vänta såväl vad gäller signalspaningssystemens upptäcktsegenskaper, deras förmåga att klassificera och identifiera samt systemens prestanda avseende riktnings- och läges-bestämning. Ett separat kapitel ger en fördjupning om möjligheterna att med digitala mottagare hantera svårupptäckt radar, så kallad LPI-radar. I rapportens avslutande del diskuteras vilken inverkan på FM TK SE arbetssätt som ett framtida införande av digitala mottagare kan komma att få. Under projektets genomförande har framkomna resultat och den fortsatta inriktningen vid ett flertal tillfällen diskuterats med en referensgrupp bestående av representanter från FMV, FM TK SE och FRA.
Abstract TThis report is the final delivery in a project ordered by the Swedish Defence Material Administration. The project has been focused on wideband digital receivers for use at microwave frequencies in electronic warfare applications. The main purpose of the project has been to enhance the knowledge in the field and to provide information to people familiar with electronic warfare but without prior experience of digital signal processing. In the report there is a brief survey of the digital receiver market, showing that many companies are active in this field. Detailed technical information is however not easily accessible. Following the survey is a description of the essential parts of a digital receiver; the analog frontend, the analog-to-digital conversion and the digital signal processing. In this chapter a presentation of the current state-of-art concerning A-to-D converters is included, as well as an analysis of the performance evolution. Other topics covered are frequency channelization and estimation of signal parameters. With the purpose of gaining experience from a real system a digital receiver developed by Saab Avionics (Sweden) and Avitronics (South Africa) has been used in the project. In the report the receiver is briefly described together with an overview of the type of measurements used. In one chapter there is a discussion of the different benefits of digital receivers when compared to the traditional analog receiver types. Improved performance can be expected concerning most functions associated with electronic warfare systems. Examples of how low probability of intercept type of radars can be handled by using relevant digital signal processing are presented in a separate chapter. An important part of the project has been to analyse what consequences conversion to digital receivers will have within the responsibility of SWEWOSE1, the organization supporting the electronic warfare systems used by the Swedish Armed Forces. Together with people from Swedish Defence Material Administration and the National Defence Radio Establishment, SWEWOSE has been represented in a reference group where the results and the upcoming work in the project have been discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182