Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Consequences of military actions against Iran. Final Report.

Consequences of military actions against Iran. Final Report. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Johan Rydqvist, Kristina Zetterlund
Ort: Stockholm
Sidor: 177
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-07-02
Rapportnummer: (FOI-R--2511--SE)
Nyckelord Iran, Iranpolitik, Mellanöstern, kärnvapen, Irans kärnkraftsprogram, attack mot Iran, slå ut kärnanläggningar, konsekvenser av en attack mot Iran
Keywords Iran policy, Iran, Middle East Policy, nuclear weapons, nuclear power, attack scenarios, US-Iran controversy, consequences of attacks against Iran
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att bedöma möjliga kansekvenser av militära insatser mot Irans kärntekniska infrastruktur. I rapporten första del beskrivs den amerikanska Iranpolitken och dess övergripande syften varefter två realistiska och trovärdiga anfallsscenarier konstrueras. Rapporten syftar inte till att göra en bedömning av huruvida sådana anfall är troliga. Istället utgör scenarierna en grund för analysen av troliga konsekvenser av ett sådant anfall. I rapportens andra och tredje delar behandlar flera geografiskt eller funktionellt definierade kapitel troliga konsekvenser. Utfallen efter en attack omfattar en stor mängd potentiella konsekvenser. En nyckelfråga är om attackerna bedöms vara lyckade eller inte. Vad som kan ses som lyckade militära insatser för att kraftigt fördröja Irans kärnkraftsprogram kan ur andra perspektiv ses som misslyckanden. Jämförelsen med efterspelet till Irakkriget är stark. En konsekvensbedömning är att de militära och mer hårdförda elementen i den iranska regimen troligen skulle stärkas. Reformister både inom och utanför regimen skulle samtidigt försvagas. Förutom de negativa inrikespolitiska konsekvenserna skulle militära insatser ytterligare stärka det geopoltiiska maktspelet och konkurensen i Mellanöstern och Gulf-regionen och ytterligare spä på motsättningar. Men om Iran tillåts skaffa kärnvapen väntas effekterna också bli omfattande.
Abstract The main question on which this report elaborates is what consequences military actions against Iran´s nuclear infrastructure would have. The first part of the report outlines the political and strategic context in which such an attack would be executed. Two possible US military operations against Iran´s nuclear infrastructure are then presented. The attack scenarios are tailored to have high plausibility given current political and strategic realities. However, the report does not assess the likelihood of possible attacks, although press reporting and speculation to that effect have influenced this research. Chapters in parts two and three of the report take the attack scenarios as a starting point and assess consequences of military attacks from the perspective of various geographically and functionally defined themes. There is a wide scope of potential consequences regardless of whether any attacks are deemed a success or failure. What may be deemed a success in discontinuing the nuclear programme may be deemed a failure in terms of, for example, human rights, future power struggles in the Middle East or from an economic point of view. A likely consequence of an attack, be it successful or not with regard to the future of Iran´s nuclear programme, is that it would make it harder for modernising and reform- oriented forces in Iran to operate and find traction for their ideas and agenda. This, in turn, would affect the "great power game" in the Gulf region and further reinforce the primacy of realist geopolitical power tendencies in the greater Middle East.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182