Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Clearance of flight control laws based on optimisation and parameterisation of pilot signals.

Clearance of flight control laws based on optimisation and parameterisation of pilot signals. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Daniel Skoogh, Peter Eliasson, Rafiz Ahmed Amiree, Fredrik Berefelt
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-06-16
Rapportnummer: (FOI-R--2518--SE)
Nyckelord flyg, validering, styrning, optimering, parameterisering
Keywords flight, aircraft, clearance, control, optimisation, parameterisation
Sammanfattning I rapporten studeras validering av flygstyrssystem baserad på optimering och parameterisering av pilotsignalen. Syftet är att hitta de pilotsignaler som ger det sämsta beteendet hos flygplanet. Pilotsignalens parameter mängd är reellvärd och ändligt dimensionell. Styckvis konstanta och linjära pilotsignaler studeras. Optimeringsproblemet appliceras på följande stokastiska optimeringsalgoritmer: genetiska algoritmer, simulerad annealing och differentiell evolution. En översikt av optimeringsalgoritmer ges också.
Abstract In this report clearance of flight control laws based on optimisation and parameterisation of pilot signals are studied. The purpose is to find the pilot signals that give the worst posible behaviour of the aircraft. The parameter set of the pilot signals is a real valued finite dimentional set. The studied pilot signals are piesewise constant and linear. The resulting optimisation problem is then applied to the following stochastic optimisation algorithms: genetic algorithms, simulated annealing and differential evolution. An overview of optimisation algorithms is also given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182