Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Deltagande i den första NATO/SIRA-laboratorieövningen.

Deltagande i den första NATO/SIRA-laboratorieövningen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Annika Tovedal, Henrik Ramebäck, Björn Sandström, Ulrika Nygren, Erik Johansson, Kenneth Lidström, Göran Ågren
Ort: Umeå
Sidor: 37
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-02-13
Rapportnummer: (FOI-R--2523--SE)
Nyckelord NATO, SIBCRA, SIRA, radiokemi, mätövning, laboratorium, CBRN
Keywords NATO, SIBCRA, SIRA, radiochemistry, laboratory exercise, CBRN
Sammanfattning Den första NATO/SIRA laboratorieövningen hölls hösten 2005, efter att NATO:s arbetsgrupp SIBCRA identifierat ett behov för laboratorier ingående i dess nätverk att öva identifiering och kvantifiering av radionuklider. Liknande övningar har tidigare anordnats av SIBCRA för B-laboratorier medan C-laboratorier anses fylla sitt behov av övning genom de internationella OPCW-övningarna. Sju NATO-medlemmar; Frankrike, Kanada, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien och USA samt Sverige som enda PfP-nation deltog i övningen. Sverige representerades i övningen av det radiokemiska laboratoriet vid FOI CBRN-skydd & säkerhet. I slutrapporten var de deltagande länderna anonymiserade och endast den egna koden redovisades för deltagarna. Jämförelsen visar dock att FOI-laboratoriet lyckades mycket väl med övningen och Sverige blev bästa nation. Denna rapport dokumenterar erfarenheterna från vårt deltagande.
Abstract The very first NATO/SIRA laboratory exercise was arranged in 2005, as the needs of training the SIRA network laboratories in identification and quantification of radionuclides had been identified by the NATO working group SIBCRA. There have been similar exercises arranged for the SIBCRA B-laboratories while C-laboratories so far has been considered adequately trained as many of them participate in the international OPCW exercises. Seven NATO nations participated in the exercise: Canada, France, the Netherlands, Norway, Spain, United Kingdom, and USA, while Sweden was the only PfP nation represented. The Swedish participant was the radiochemistry laboratory at FOI CBRN Defence and Security. The nations were coded in the final exercise report written by the organizer, but every nation received their own code. The participation of the FOI laboratory was a success and Sweden ranked highest among the eight nations. This report documents the Swedish experience from the exercise.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182