Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Informationsmodeller och indikatorer för situations- och hotbeskrivning.

Informationsmodeller och indikatorer för situations- och hotbeskrivning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Pontus Hörling, Mikael Lundin, Christian Mårtenson, Pontus Svenson
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-09-02
Rapportnummer: (FOI-R--2535--SE)
Nyckelord Informationsmodell, ontologi, situationsanalys, hotanalys, informationsfusion
Keywords Information model, ontology, situation assessment, impact assessment, information fusion
Sammanfattning Denna rapport redovisar pågående arbete med informationsmodeller och indikatorer för att beskriva situationer och hot. Innehållet är fokuserat på informationsmodeller som kan användas av beslutsstödsverktyg som tas fram vid FOI. Rapporten inleds med en kort litteraturstudie. Därefter följer ett kapitel om de informationsmodeller som använts för att beskriva observationsrapporter och situationer i Semantic Milwiki och ett kapitel om indikatorer som bland annat innehåller ett förslag till klassificering av olika sorters indikatorer. Kapitlen är inriktade på framtida tillämpningar dels i Impactorium, dels i situationsvisualiseringsprogram.
Abstract This report describes current work on information models and indicators to describe situations and threats. The text focuses on information models that can be used by decision support tools currently being researched at FOI. The report starts with a brief literature survey, followed by a chapter on the information models used to describe observations reports and situations in Semantic MilWiki and a chapter about indicators. This chapter contains, among other thins, a suggested classification of indicators. Both chapters describe models that will be used in Impactorium as well as in a situation visualisation application.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182